Incentives Duaal Leren

Financiele stimulansen

 • Premie kwalificerend werkplekleren voor een onderneming die een leerwerkplek op de werkvloer aanbiedt aan een leerling in een alternerende opleiding secundair onderwijs  kan onder bepaalde voorwaarden de premie kwalificerend werkplekleren ontvangen.

  De premie kwalificerend werkplekleren voor de onderneming bedraagt per lerende 1000€.

  De premie wordt 1 keer per schooljaar uitbetaald. De onderneming kan de premie maximaal 3 keer ontvangen per lerende. (Eerder ontvangen stagebonussen voor dezelfde leerling worden meegeteld.)

  Door registratie van de overeenkomst alternerende of duale opleiding via het loket werkplekduaal binnen de 3 maanden na de start van de overeenkomst, wordt de premie aangevraagd

 

 • Leerlingenpremie alternerend leren voor leerlingen die een duale of alternerende opleiding volgen in het secundair onderwijs.

  De leerlingenpremie alternerende opleiding bedraagt € 500,00. De premie wordt 1 keer per schooljaar uitbetaald. De leerling kan de premie maximaal 3 keer ontvangen. Eerder ontvangen startbonussen worden meegeteld.

  Door registratie van de overeenkomst alternerende of duale opleiding via het loket werkplekduaal binnen de 3 maanden na de start van de overeenkomst, wordt de premie aangevraagd.

  Is de onderneming die de jongere opleidt niet in het Vlaams Gewest gevestigd? Dan moet de leerling, uiterlijk op de laatste dag van het betrokken schooljaar, een kopie van de overeenkomst en het bankrekeningnummer waarop de premie gestort mag worden, bezorgen via werkplekduaal@vlaanderen.be

   

infofiche    incentives Vlaanderen

 

Incentives Brussels hoofdstedelijk gewest

 • Mentorpremie: 1750 euro netto per jaar voor iedere mentor onder bepaalde voorwaarden.
 • Structurele vermindering tijdens de opleiding

Premie Jong-26 (tot einde 2023) 

 • Leerlingen uit de 2de of 3de jaar van de 3de graad BSO die via duaal leren doorstromen naar de arbeidsmarkt, krijgen een forfaitaire vergoeding van 300€. De leerling dient minimum 4 maanden met een OAO aan de slag te zijn geweest bij hetzelfde leerbedrijf.  
 • De leerwerkplek die gedurende 4 maanden een leerling via duaal leren opleidt, bekomt een ondersteuningspremie tbv 600€
 • Wanneer de opleidingsverstrekker minimum 1 leerling via duaal leren toeleidt naar de sector, ontvangt deze een begeleidingspremie van 900€

 

Start met zagen