Incentives Duaal Leren

Financiele stimulansen

  • Stagebonus: 1 e en 2e toekenning: €500, 3e toekenning: €750 onder bepaalde voorwaarden
  • Verruimde stagebonus: Op vrijdag 11 maart 2022 heeft de Vlaamse Regering definitief beslist om naast de reguliere stagebonus ook een verruimde stagebonus te voorzien in schooljaar 2021-2022 en 2022-2023.
  • Doelgroepvermindering mentoren: vermindering van de sociale bijdragen (€800/kwartaal) voor de werknemer die als mentor fungeert en voldoet aan de voorwaarden.
  • Doelgroepvermindering leerlingen en/of structurele vermindering tijdens de opleiding

infofiche

Incentives Brussels hoofdstedelijk gewest

  • Mentorpremie: 1750 euro netto per jaar voor iedere mentor onder bepaalde voorwaarden.
  • Structurele vermindering tijdens de opleiding

Premie Jong-26

  • Leerlingen uit de 2de of 3de jaar van de 3de graad BSO die via duaal leren doorstromen naar de arbeidsmarkt, krijgen een forfaitaire vergoeding van 300€. De leerling dient minimum 4 maanden met een OAO aan de slag te zijn geweest bij hetzelfde leerbedrijf.  
  • De leerwerkplek die gedurende 4 maanden een leerling via duaal leren opleidt, bekomt een ondersteuningspremie tbv 600€
  • Wanneer de opleidingsverstrekker minimum 1 leerling via duaal leren toeleidt naar de sector, ontvangt deze een begeleidingspremie van 900€

Start met zagen