Als houtverwerkend bedrijf kan je de erkenning als leerwerkplek op verschillende manieren aanvragen.

ONLINE

  • Via de school die je ondersteuning biedt bij het opstellen en indienen van de erkenningsaanvraag.