Dit project wil bijdragen aan het verwerven van de benodigde competenties voor een EUROPESE (BINNEN)SCHRIJNWERKER, om te kunnen werken in de deelnemende Europese landen.

Het doel is informatie te verstrekken over de kennis en activiteiten, die een EUROPESE (BINNEN)SCHRIJNWERKER moet hebben om in de houtbewerkingssector te werken, alsook over de inhoud van de opleidingen voor toekomstige werknemers met de gedefinieerde kwalificatie.

Het te ontwikkelen opleidingsmateriaal zal zowel huidige als toekomstige werknemers in staat stellen hun kennis uit te breiden en hun professionele ontwikkelingskansen te bevorderen. Omdat dit opleidingsmateriaal ontwikkeld wordt vanuit het oogpunt van kennis, vaardigheden en competenties, zal het toekomstige erkenning van deze competenties mogelijk maken.

Dit project geeft ook informatie over de houtbewerkingssector in de deelnemende landen, waardoor de opleidingscentra in staat zijn (toekomstige) opleidingen te organiseren voor of af te stemmen op de EUROPESE (BINNEN)SCHRIJNWERKER.

Dit beroepsprofiel zal werknemers in staat stellen hun kwalificatieniveau aan te tonen en/of te verbeteren, zodat hun mobiliteit in andere Europese landen bevorderd wordt.

Het project wil tevens bijdragen om werkzoekenden en studenten toegang te geven tot nieuwe jobs.

 

Intelectuele output

  1. Uitwerking van een inventaris waarin de kennis, vaardigheden en competenties van de schrijnwerkers verzameld wordt. Analyse en voorstel tot een nieuwe, gemeenschappelijke kwalificatie voor de EUROPESE (BINNEN)SCHRIJNWERKER in de betrokken partnerlanden.
  2. Uitwerking van opleidingsmateriaal voor de gedefinieerde kwalificatie via e-learning
  3. Zelfevaluatiesysteem, waarbij de werknemers kunnen testen en beoordelen of zij over de gevraagde vaardigheden beschikken om als EUROPESE (BINNEN)SCHRIJNWERKER te werken.

 

Meer info: www.eurojoiner.com