Colofon ESF middel.jpgAls ondernemer produceer je trendy interieurs, meubelen of zitmeubelen, kwaliteitsvolle ramen en deuren of decoratieve plaatmaterialen. Dit is mogelijk dankzij ondernemingszin, creativiteit in het aanvoelen van trends en klantenbehoeften, investeringen in een aangepast machinepark en in een sterke marketing van merk en producten. En zoals je uit ervaring weet, kun je dit alleen realiseren met het team dat naast en achter je staat.

De competenties van al je medewerkers zijn een belangrijke troef voor het succes van je onderneming. En op dit vlak van aantrekken, ontwikkelen en waarderen van competente medewerkers willen wij, Woodwize-consulenten, je met raad en daad bijstaan.

Met 10 checklists willen wij jou als ondernemer, als verantwoordelijke voor personeelszaken of als teamleider van je ploeg enkele handige tips meegeven.

Startersgids Competentiebeleid 

ESFAmbassadeur2010_klein.jpgIn 2010 kreeg Woodwize de titel van ESF Ambassadeur met de Sectorale Competentiegids CO-OP Hout (Competentie Onderzoek en Ontwikkelingsproject voor de Houtsectoren). Deze Competentiegids gaat in op hoe een competentie- en competitief beleid kan opgezet worden.

Naar aanleiding van dit ambassadeurschap werd een sectorneutrale versie ontwikkeld, de Startersgids Competentiebeleid.

Download de startersgids competentiebeleid

ESF-Ambassadeurs zijn organisaties die naar aanleiding van een projectoproep een uitstekend, arbeidsmarktgerelateerd product (methodiek, training, onderzoek, ...) ontwikkelden dat een kans verdient op verspreiding, verbreding en eventueel zelfs beleidsimplementatie (disseminatie en mainstreaming).  Zij hebben bij hun benoeming al alle stadia van de ESF-kwaliteitscyclus doorlopen: kwaliteitsopstap, kwaliteitsaudit, kwaliteitslabel en validering door peers en experten.

Cases

Naast onze 10 leidraden vind je ook getuigenissen van 10 bedrijven die graag hun ervaringen willen delen in het werken met competenties. Deze praktijkvoorbeelden zijn representatief voor de diverse subsectoren van de sector Stoffering & Houtbewerking, zowel qua grootte als regio.

We laten Berry Floor, De Noordboom, Depro Profiles, Group Eribel, Hoebeek, Kempa, Profel, Raamexpres, Spano en Total Concept aan het woord ...

Download de ervaringen van deze bedrijven

Werkt competentiebeleid?

Uit de praktijkgetuigenissen van bedrijven die je bij deze gids vindt, blijkt heel duidelijk dat competentiebeleid werkt.

We willen je hier nog enkele vaststellingen meegeven.

Download succesfactoren

Onthaalbeleid

Wenst u uw onthaalbeleid te optimaliseren? Wij ondersteunen u graag om voor iedere werknemer een geslaagd onthaal uit te werken met bijvoorbeeld een onthaalbrochure en -checklist, de invoering van meter-/peterschap of een onthaalplan.

HR advies

Wenst u het HR-beleid binnen uw onderneming te verbeteren? U ziet hiervoor door de bomen het bos niet meer? Dan kan ons HR-advies een oplossing bieden.

We zoomen samen met u in op thema’s zoals personeelsplanning, onthaal, opleiding, competentiebeleid, werkbaar werk…  Wij kunnen u helpen en mogelijke oplossingen voorstellen voor uw HR-vragen. Af en toe geven wij u zelfs een duwtje in de rug en helpen u om ‘out of the box’ te denken.

Lees meer >

CAO 104

Vanaf januari 2013 moeten alle ondernemingen uit de privé sector met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers (45+) opstellen.  Indien uw onderneming meer dan 20 werknemers telt op de eerste werkdag van 2013, dan dient u een plan op te stellen. Voor de telling houdt u rekening met het aantal werknemers in dienst + uitzendkrachten uitgedrukt in voltijdse equivalenten. Deze telling wordt voor 4 jaar vastgelegd.

In het plan dient u maatregelen op te nemen, op maat van uw onderneming, die betrekking hebben op het langer aan de slag houden van uw 45-plussers of om het aantal 45-plussers binnen uw onderneming te verhogen.

Lees meer >

De Competentiecheck

Is je bedrijf klaar voor de uitdagingen van morgen? Zijn je medewerkers werkelijk de kracht van je team? Met de Competentiecheck haal je meer potentieel uit je bedrijf. Want de competenties van je medewerkers zijn de bouwstenen van de toekomst. Stap nu in en laat je bedrijf verder bloeien!

Lees meer >