Talance.pngcombinatielogo_esf.png

Wat

De uitdaging in het hedendaagse personeelsbeleid ligt bij het vinden van goede werknemers. De “war of talent” is nog altijd niet gestreden wat maakt dat de juiste persoon vinden voor de job niet evident is door de krapte op de arbeidsmarkt.

Het inzetbare arbeidspotentieel is zeer divers waardoor we beschikken over een enorme rijkdom aan verschillende ideeën en talenten. De kunst is om dit arbeidspotentieel zo goed mogelijk te benutten en de talenten die men reeds aan boord heeft dan ook aan boord te houden.

Onder de noemer TALANCE werd door WOODWIZE, COBOT, IVOC en EDU+ een ESF-dossier ingediend waar de vier sectoren hun krachten willen bundelen om talenten in bedrijven aan te trekken, te herkennen, te optimaliseren en ten slotte te lanceren. We willen een dienstverlening uitbouwen om bedrijven te ondersteunen om aan de slag te gaan met een inclusieve benadering rond instroom en retentie van medewerkers.

Het servicepakket TALANCE word je gratis aangeboden vanuit een joint venture van sectoren en private HR-dienstverleners. Niets is gratis. Maar tot einde 2022 worden de rekeningen dankzij de steun van Vlaamse en Europese financiële middelen (ESF) betaald waardoor er geen drempels meer zijn om hiervoor beroep op ons te doen.

We werken samen met 5 partners namelijk:

Doelstelling

Het doel is het opbouwen van een dienstverlening rond:

 • Het verbinden van vraag en aanbod
 • Het verhogen van de instroom door het verlagen van instroomdrempels.
 • Bruggen bouwen tussen bedrijven i.k.v. werkcontinuïteit.
 • Jobcrafting en -design.
 • Bespreekbaar maken van loopbaanondersteuning voor inclusief werken.

Doelgroep

 • Werkzoekenden
 • Werknemers
 • Zaakvoerders en leidinggevenden

Aanbod en ondersteuning

Ondersteuning aanbieden rond:

Talent aantrekken/lanceren

 • Ondersteunen van vraag en aanbod. (gericht kandidaten matchen via sectorale verbindingsofficiers).
 • Ondersteunen van de instroom door het verlagen van de instroomdrempels (taal en jobeisen).
  • Inclusieve vacatures uitschrijven.
 • Ondersteuning bieden bij jobdesign voor het creëren van instroomjobs.
  • Bestaande jobs herbekijken en openstaande vacatures invullen via jobdesign en jobcreatie.
  • Taalprofielen en beeldwoordenboeken uitschrijven.
 • Ondersteuning bieden bij het organiseren van instroomstages.
 • Beschikbaar stellen van tools en methodieken voor inclusieve werving en selectie en onthaal.

Talent behouden/retentie

 • Ondersteuning bieden bij jobdesign voor het creëren van gespecialiseerde jobs.
 • Bruggen slaan tussen bedrijven om een duurzame tewerkstelling te garanderen.
  • Advies over tijdelijk inzetten van medewerkers in andere bedrijven.
  • Medewerkers die door uitstroom bedreigd worden ondersteunen bij het vinden van een nieuwe loopbaanuitdaging.
 • Loopbaannoden bespreekbaar maken op alle niveaus van de organisatie.

Acties

Binnen Talance zijn heel wat acties mogelijk om de talenten binnen jouw bedrijf te lanceren.
Samen maken we een actieplan op maat waar vraag en aanbod elkaar kunnen vinden.

Enkele mogelijke acties zijn:

Acties rond instroom

 • Toeleiding van kansengroepen ondersteunen via sectorale verbindingsofficiers.
 • Ondersteuning bij job design voor het creëren van instroomjobs en gespecialiseerde jobs.
 • Verlagen van de taaldrempel in werving, selectie en onthaal.
 • Promoten en beschikbaar van tools en methodieken voor inclusieve W&S&O.
Bijvoorbeeld:
 • Kennisworkshop inclusief ondernemen
 • Instroom van kansengroepen bevorderen via SPOC (Single Point of Contact).
 • Je bedrijf open stellen voor infosessies voor werkzoekenden
 • Een webinar of opleiding volgen rond jobdesign.
 • De mogelijkheden van jobdesign binnen jouw bedrijf verkennen.

Verlagen van de taaldrempel in werving selectie en onthaal

 • Het leren uitschrijven van inclusieve vacatures.
 • Opmaken van taalprofielen.
 • Uitschrijven van beeldwoordenboeken voor anderstalig personeel.
 • Gebruiken van tools en methodieken voor inclusieve werving, selectie en onthaal.

Acties rond retentie

 • Bruggen slaan tussen bedrijven om duurzame tewerkstelling van kansengroepen te garanderen.
 • Inclusieve loopbanen bespreekbaar maken op niveau van de organisatie, de leidinggevende, het team en het individu.
Bijvoorbeeld:

Loopbanen bespreekbaar maken op niveau van de organisatie, de leidinggevende, het team en het individu

 • Deelname aan een webinar rond loopbaanbegeleiding
 • Het uitwerken van een visie omtrent loopbaanbeleid
 • Leidinggevenden sensibiliseren en opleiden in het voeren van loopbaangesprekken.

Bruggen slaan tussen bedrijven om een duurzame tewerkstelling van kansengroepen te garanderen

 • Mogelijkheden onderzoeken over het tijdelijk inzetten van medewerkers IN of UIT andere bedrijven.
 • Het organiseren van instroomstages voor kansengroepen.

Sensibilisering

 • Quickscan inclusief ondernemen
 • Kennismakingworkshops organiseren
 • Verspreiden van informatie en best practices rond inclusief ondernemen

 

TALANCE QUICKSCAN

 

/MEER INFO/
 • Regio Limburg, West-Vlaanderen en Vlaams Brabant (regio Leuven) : Jenny Van Damme
 • Regio Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant (regio Halle-Vilvoorde) : Jana De Wolf