Opleidingsplanning

Woodwize helpt jouw bedrijf bij het creëren van een gestructureerd opleidingsplan dat het principe van "Levens Lang Leren" effectief integreert.

Voor wie?

Zowel kleine, middelgrote als grote bedrijven kunnen bij Woodwize aankloppen. Het opleidingsplan richt zich specifiek op de arbeiders binnen jouw bedrijf.

Hoe?

Inleidend gesprek: In de eerste fase voert een Woodwize consulent samen met de bedrijfsleiding een diepgaand gesprek over de volgende onderwerpen:

  • Structuur en activiteiten van jouw bedrijf
  • Huidige en toekomstige bedrijfsveranderingen, zowel organisatorisch als technologisch
  • Vervanging (van werknemers) - aanwezige en gevraagde competenties

Deze eerste fase resulteert in het vaststellen van concrete opleidingsbehoeften

Opleidingsdoelstellingen: In de tweede fase worden de opleidingsdoelstellingen geformuleerd op basis van de eerder vastgestelde behoeften, waaronder: 

  • Didactiek
  • Kwaliteit - Einddoelstelling
  • Timing afgestemd op de behoefte
    en meer...

Bespreking van opleidingsmogelijkheden: In een derde fase worden de diverse opleidingsmogelijkheden besproken die Woodwize kan aanbieden, waaronder: 

Uitwerking van het opleidingsvoorstel: In de vierde fase werkt Woodwize, in overleg met jouw bedrijf, een gedetailleerd opleidingsvoorstel uit. Hierbij wordt een planning opgesteld afhankelijk van de prioriteiten. De opleidingen kunnen van start gaan na goedkeuring.

Evaluatie en verdere planning: Evaluatie van de opleidingen en voortdurende planning en bijsturing zijn constante elementen in het verdere verloop. Woodwize heeft een sectoraal model voor de houtsector uitgewerkt. Geïnteresseerde bedrijven kunnen een afspraak maken met één van onze sectorconsulenten om dit model nader toe te lichten. Woodwize biedt ook zijn diensten aan om samen met jou het volledige traject uit te werken.