Waarom

Woodwize helpt uw bedrijf om een opleidingsplan op te maken voor de werknemers en op deze manier het "Levens Lang Leren" gestructureerd aan te pakken.

Voor wie

Zowel kleine, middelgrote als grote bedrijven kunnen hiervoor een beroep doen op Woodwize. Het opleidingsplan wordt opgemaakt voor de arbeiders in het bedrijf.

Hoe

In een eerste fase wordt samen met de bedrijfsleiding een gesprek gevoerd over volgende onderwerpen:

  • Structuur van het bedrijf
  • Activiteiten van het bedrijf
  • Bedrijfsveranderingen, nu en in de toekomst, zowel op organisatorisch als op technologisch vlak
  • Vervanging (van werknemers) - aanwezige en gevraagde competenties

Dit resulteert in een aantal opleidingsbehoeften

In een tweede fase worden vanuit de opleidingsbehoeften de opleidingsdoelstellingen georiënteerd en gedefinieerd:

  • Didactiek
  • Kwaliteit - Einddoelstelling
  • Timing i.f.v. behoefte
  • ...

In een derde fase worden de mogelijke opleidingen en opleidingsvormen besproken die Woodwize kan aanbieden

In de vierde fase wordt, in samenspraak met het bedrijf, een opleidingsvoorstel uitgewerkt. Afhankelijk van de prioriteiten wordt een planning opgemaakt.

De opleidingen kunnen starten na akkoord.

Evaluatie van de opleidingen en verdere planning en bijsturing zijn de constanten in het verdere verloop.

Woodwize heeft hiertoe een sectoraal model voor de houtsector uitgewerkt. Geïnteresseerde bedrijven kunnen een afspraak maken met één van onze sectorconsulenten om deze handleiding te komen toelichten. Woodwize biedt tevens zijn diensten aan om samen met u het volledige traject uit te werken.