Werkbaar werk in de hout-en meubelindustrie

De Stichting Innovatie en Arbeid Vlaanderen (StIA), het onderzoekscentrum binnen de SERV (Sociaal Economische Raad van Vlaanderen), voerde in samenwerking met Woodwize en FBZ126 in de lente van 2021 een schriftelijke bevraging uit naar de werkbaarheid van jobs in de hout- en meubelindustrie. De resultaten werden eind 2021 gevalideerd en tonen aan dat we een werkbaarheidsgraad van 53,9% mogen noteren. Dat wil zeggen dat ongeveer 5.600 arbeiders in de sector (Vlaams gewest) een job hebben waarvan ze niet overspannen of ziek worden, die boeiend en motiverend is, kansen biedt op bijblijven/bijleren en voldoende ruimte laat voor gezin en privéleven.

Dat is een opmerkelijk resultaat. Het ligt namelijk hoger dan de werkbaarheidsgraad van 45,3% die door StIA in 2019 werd geregistreerd bij arbeiders uit de industrie. Het ligt ook hoger dan de werkbaarheidsgraad van 49,6% die in 2019 in de globale Vlaamse arbeidsmarkt werd vastgesteld.

De andere kant van de medaille? Nog altijd wordt er meer dan 46% van de arbeiders in de sector met één of meerdere werkbaarheidsknelpunten geconfronteerd. Eén op de vier arbeiders in de hout- en meubelindustrie heeft te maken met werkstress, motivatieproblemen en/of leerdeficit. Het knelpunt ‘werk-privéconflict’ komt minder voor in de sector: slechts één op de 20 arbeiders maakt er melding van.

werkbaar_werk.png

Figuur 1: Werkbaarheidsprofiel arbeiders uit de hout- en meubelindustrie (2021)

De knelpunten worden veroorzaakt door een hoge werkdruk die een belangrijke determinant is van werkstress. Onvoldoende taakvariatie is een doorslaggevende risicofactor voor motivatieklachten en onvoldoende leermogelijkheden. Ook het gebrek aan autonomie is een belangrijke oorzaak van motivatieproblemen.

Een gebrekkige ondersteuning door de directe leiding vormt een belangrijk risico voor alle werkbaarheidspunten. 17,4 % van de arbeiders uit de sector geeft aan dat ze af te rekenen hebben met weinig adequate coaching door hun leidinggevende.

Een derde van de arbeiders wordt in de uitvoering van het werk geconfronteerd met fysiek belastende arbeidsomstandigheden.

Voor bovenstaande vaststellingen kan geen onderscheid gemaakt worden tussen min-vijftigers en vijftigplussers, kort- en middengeschoolden, kmo’s en grote ondernemingen, productie- en ondersteunende functies en middenkader. Evenmin is er een verschil tussen de verschillende subsectoren van hout en meubel.

Wil je als bedrijf actie ondernemen in het kader van bovenstaande problematieken? Contacteer ons dan. Onze consulenten helpen je belangrijke stappen te zetten in het kader van werkbaar werk via opleidingen, veiligheid en preventie en/of HR-advies.

Het volledige rapport kan je hier nalezen.

Met dank aan Ria Bourdeaud’hui en Frank Janssens (StiA – SERV)

Nuttige sectorale tools

Om het preventiegebeuren binnen de houtsector nog sterker onder de aandacht te brengen doet Woodwize een beroep op Nina en Sam. Aan de hand van posters en toolboxen zetten ze jou op weg!

  • Download hier de toolbox en/of poster in A3 formaat van jouw keuze en ga aan de slag!
  • Bestel hier kosteloos de poster(s) in A2 formaat en maak het kenbaar in uw bedrijf

Toolboxen rond werkbaar werk:

Ga aan de slag met onze sectorale onthaalbrochure. U kan ze hier downloaden.

Goede praktijken

Eén van de acties is het verspreiden van goede voorbeelden van bedrijven die werk maken van werkbaar werk.

Hier kan u enkele goede voorbeelden raadplegen