Sterker door vorming

Interne opleidingen 

Wil je medewerkers rechtstreeks op de werkvloer trainen? Woodwize biedt zowel algemene als op maat gemaakte leerprogramma's voor diverse beroepen/functie. De opleidingen zijn erkend voor het Vlaams opleidingsverlof (VOV).

De persoon die deze opleidingen geeft, wordt door Woodwize erkend als instructeur na zelf een mentoropleiding te hebben gevolgd. Woodwize geeft de mentor/bedrijfsinstructeur dus de opdracht de opleiding(en) uit te voeren. Het succes van deze formule is groot. Zo realiseert Woodwize elk jaar meer dan 200.000 uren training.

Voor wie en door wie worden de opleidingen verzorgd?

  • Voor wie: werknemers in een nieuwe / andere functie of werknemers die sterk veranderende taken moeten uitvoeren door een grondige omgevingswijziging. 
  • Door wie: eigen instructeurs, die door Woodwize erkend zijn en ingezet worden als mentor/bedrijfsinstructeur.

Vlaams opleidingsverlof?

Alleen opleidingen (of modules van opleidingen) die in de Vlaamse opleidingsdatabank staan komen in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof.

De uren van de gevolgde opleiding moeten geregistreerd worden onder code 5 in de trimestriële DmfA-aangifte. Op basis hiervan kan een tussenkomst in de loonkost van de cursist/werknemer worden terugbetaald. Deze loonkost is begrensd (tot 2928 euro voor schooljaar 2018-2019).

Bekijk hier de goedgekeurde opleidingen: Lijst van goedgekeurde opleidingen en inhouden

Hoe?

1. Het bedrijf geeft voor de start van de opleidingen via het online inschrijfsysteem (COMPAS) de benodigde gegevens door aan Woodwize, zoals:  

  • De gekozen goedgekeurde opleiding die de werknemer gaat volgen.
  • Start- en einddatum van de geplande opleiding.
  • Het aantal uren voor de opleiding in de aangegeven periode.
  • De naam van de (door Woodwize) goedgekeurde mentor/bedrijfsinstructeur.

2. Het bedrijf verklaart tijdig de betrokken partijen, waaronder de ondernemingsraad, comité voor preventie en bescherming op het werk, syndicale afvaardiging en de betrokken werknemer(s), op de hoogte te hebben gebracht van de opleiding, die gebruik maakt van het VOV-stelsels (via COMPAS).

3. Het bedrijf bevestigt naleving van artikel 32 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018.

4. Woodwize bevestigt dat de opleidingen kunnen doorgaan en geeft opdracht aan de mentor/bedrijfsinstructeur om deze uit te voeren (Attest van inschrijving).

5. Het bedrijf vraagt uiterlijk 3 maanden na de start van de opleiding de terugbetaling van VOV aan bij de Vlaamse overheid via het WSE-loket.

6. Het bedrijf registreert maandelijks de prestaties via COMPAS en registreert ook de opleidingsuren in de trimestriële DmfA aangifte onder code 5, indien nodig via het sociaal secretariaat.

Let op: Informeer uw sociaal secretariaat dat het over interne opleidingen gaat, om te voorkomen dat de werknemer extra vergoedingen (maaltijdcheques, verplaatsingsvergoeding, ...) verliest.

7. De werkgever houdt een dagelijks aanwezigheidsregister bij, ondertekend door zowel lerende als mentor/bedrijfsinstructeur (via COMPAS).

8. Na afloop en afsluiting van de opleiding stuurt Woodwize de factuur voor de geattesteerde opleidingsuren (€ 1,00 per geattesteerd opleidingsuur) naar het bedrijf.

9. Na betaling attesteert Woodwize de gepresteerde opleidingsuren aan het departement Werk en Sociale Economie (DWSE), die deze vergelijkt met de input in DmfA.

10. Het departement Werk en Sociale Economie betaalt de goedgekeurde opleidingsuren terug aan de werkgever op basis van een jaarlijks herbekeken forfait (voor 2019-2020: €21,30 per opleidingsuur).

11. Via COMPAS kan het bedrijf een rapport raadplegen ter ondersteuning bij het invullen van de sociale balans, het registreren van opleidingsinpanningen is noodzakelijk voor rapportage over werkgelegenheid en opleidingsactiviteiten volgens de Wet Werkbaar en Wendbaar werk (Kris Peeters). 

Rol van Woodwize?

  • Begeleiden van de onderneming.
  • Opstellen en laten erkennen van de opleidingsprogramma's.
  • Erkenning en begeleiding van de mentor/bedrijfsinstructeurs.
  • Attesteren van de opleidingen aan de Vlaamse overheid in het kader van het Vlaams opleidingsverlof.