Sterker door vorming

Interne opleidingen

U wil bepaalde werknemers op de werkvloer trainen?
Woodwize biedt zowel algemene als specifieke leerprogramma’s aan voor de diverse subsectoren. Deze opleidingen zijn erkend voor het Vlaams opleidingsverlof (VOV).

De persoon die deze opleidingen geeft, wordt door Woodwize erkend als instructeur na zelf een mentoropleiding te hebben gevolgd. Woodwize geeft de mentor/bedrijfsinstructeur dus de opdracht de opleiding(en) uit te voeren. Het succes van deze formule is groot. Zo realiseert Woodwize elk jaar meer dan 200.000 uren training.

Voor wie

 • Werknemers die in een nieuwe of andere functie tewerkgesteld worden.
 • Werknemers die een onder invloed van een grondig wijzigende omgeving sterk veranderende functie dienen uit te oefenen.

Wie geeft de opleidingen?

Eigen instructeurs, die door Woodwize erkend zijn en ingezet worden als mentor/bedrijfsinstructeur.

Vlaams opleidingsverlof

Om in aanmerking te komen voor het Vlaams opleidingsverlof moet de opleiding opgenomen zijn in de Vlaamse opleidingsdatabank. Enkel opleidingen (of modules van opleidingen), die in deze databank opgenomen zijn, kunnen doorgaan onder het stelsel van het Vlaams Opleidingsverlof.

De gepresteerde opleidingsuren dienen geregistreerd te worden onder code 5 in de trimestriële DmfA aangifte. Op basis hiervan kan een tussenkomst in de loonkost van de cursist/werknemer terugbetaald worden. Deze loonkost is begrensd (2928 euro voor schooljaar 2018-2019).

Hoe

Lijst van goedgekeurde opleidingen en inhouden

 • Het bedrijf moet enige tijd vóór het starten van de opleidingen een aantal gegevens aan Woodwize doorgeven met behulp van de online inschrijfmogelijkheid (COMPAS):
  • Welke goedgekeurde opleiding de werknemer gaat volgen
  • Begin- en einddatum van de geplande opleiding
  • Het aantal uren van deze opleiding, die in bovenvermelde periode zullen worden opgenomen
  • De naam van de door Woodwize goedgekeurde mentor/bedrijfsinstructeur, die de werknemer gaat begeleiden
 • Het bedrijf verklaart dat de ondernemingsraad en/of het comité voor preventie en bescherming op het werk en/of de syndicale afvaardiging alsook de betrokken werknemer(s) uiterlijk op datum van inschrijving voor de opleiding op de hoogte gebracht werd(en) van deze opleiding, die gebruik maakt van het stelsel Vlaams opleidingsverlof (via COMPAS)
 • Het bedrijf verklaart zich te houden aan artikel 32 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018
 • Woodwize bevestigt aan de onderneming dat de opleidingen kunnen doorgaan en geeft opdracht aan de mentor/bedrijfsinstructeur om deze opleiding(en) naar best vermogen uit te voeren (Attest van inschrijving)
 • Het bedrijf vraagt ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding de terugbetaling van VOV aan bij de Vlaamse overheid via het WSE-loket.
 • Het bedrijf stuurt maandelijks de prestaties door aan Woodwize via het online hulpmiddel (COMPAS), dat toelaat op een eenvoudige manier de prestaties te registreren.
 • De opleidingsuren dienen in de trimestriële DmfA aangifte onder code 5 geregistreerd te worden (eventueel via Sociaal secretariaat).
  Opgelet: Het is belangrijk uw sociaal secretariaat in te lichten dat het gaat over interne opleidingen, anders bestaat de kans dat de werknemer extra vergoedingen (maaltijdcheques, verplaatsingsvergoeding, ...) verliest.
 • De werkgever houdt een dagelijks aanwezigheidsregister bij, ondertekend door zowel lerende als mentor/bedrijfsinstructeur (via COMPAS).
 • Na afloop en afsluiting van de opleiding stuurt Woodwize het bedrijf de factuur voor de geattesteerde opleidingsuren (€ 1,00 per geattesteerd opleidingsuur)
 • Na betaling van de factuur attesteert Woodwize de gepresteerde opleidingsuren rechtstreeks aan het departement Werk en Sociale Economie (DWSE). Deze gegevens worden vergeleken met de input van de werkgever in DmfA.
 • Het departement Werk en Sociale Economie betaalt de goedgekeurde opleidingsuren terug aan de werkgever. Dit gebeurt aan de hand van een forfait, dat jaarlijks herbekeken kan worden. Voor het schooljaar 2019-2020 werd dit forfait vastgelegd op 21,30 euro per opleidingsuur.
 • Via COMPAS kan het bedrijf een rapport raadplegen als hulpmiddel voor het invullen van de sociale balans. Bedrijven rapporteren via de sociale balans over de situatie van hun werkgelegenheid en opleidingsactiviteiten. Het is belangrijk om de opleidingsinpanningen te registreren in het kader van de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk (Kris Peeters).

Rol van Woodwize

 • Begeleiden van de onderneming
 • Opmaken en laten erkennen van de opleidingsprogramma's
 • Erkenning en begeleiding van de mentor/bedrijfsinstructeur
 • Attesteren (aan de Vlaamse overheid) van de opleidingen in het kader van het Vlaams opleidingsverlof