Registreer je opleidingsinspanningen in de sociale balans

De wet van 5 maart 2017 over werkbaar en wendbaar werk voert een nieuwe interprofessionele opleidingsdoelstelling in. Die wordt geconcretiseerd in een sectorale cao (2017-2018).

Wat verandert er?

Voorheen moest 1,9% van de totale loonmassa van alle Belgische privéondernemingen naar opleidingen gaan. Dat verandert naar vijf dagen opleiding per voltijds equivalent per jaar. In de hout- en meubelsector (PC126) gaat het om gemiddeld twee dagen per voltijds equivalent per jaar, én een groeipad om op termijn het aantal opleidingsdagen te verhogen naar vijf. Dit geldt sinds 1 januari 2017.

Registratie in sociale balans is belangrijk

Elke onderneming moet haar opleidingsinspanningen nauwgezet registreren in de sociale balans. Die gegevens zijn voor de overheid de enige informatiebron om de inspanningen in kaart te brengen.

Hulp nodig bij de registratie?

Woodwize stelt een gratis online meetinstrument ter beschikking. Via COMPAS kan je alle gevolgde opleidingen van al je werknemers (arbeiders én bedienden) registreren. Als resultaat krijg je een rapport dat alle gegevens bevat om het luik Opleiding van de sociale balans in te vullen.

Meer info:

 

publicatiedatum: 11-03-2018