logo_eqwood.jpg

EQ-WOOD

EQ-WOOD (Europese kwalificaties voor de Hout- en Meubelindustrie) is een Erasmus+ Sector Skills Alliance project. Via dit project willen we de innovatiecapaciteit en het concurrentievermogen van de Europese hout- en meubelindustrie ondersteunen, door het uitwerken van een gezamenlijk Europees curriculum voor de innovatieadviseur in de hout- en meubelindustrie.

Hij/zij helpt bij het opzetten en uitwerken van innovatieprojecten. In dit nieuwe curriculum worden de specifieke competenties vastgelegd, die nodig zijn in onze snel evoluerende hout- en meubelsector.

De EQ-WOOD-partners willen samen actie ondernemen op het gebied van een juiste kwalificatie en aangepaste opleiding op Europees niveau. Het doel is om innovatieadviseurs voor de hout- en meubelsector op te leiden, via de bestaande onderwijs- en opleidingssystemen in de betrokken projectlanden, om dit later uit te breiden naar gans Europa. Het curriculum voor de innovatieadviseur zal beschikbaar als volledige kwalificatie, gericht op jongeren in een voltijds opleidingstraject (VET), en als een reeks onafhankelijke leermodules, gericht op bijscholing en professionele ontwikkeling van werknemers (C-VET).

EQ-WOOD zal voor de uitwerking van de opleidingsmodules gebruikmaken van innovatieve methodieken, via een combinatie van klassikale en e-learningmodules, in dit in een internationale setting. De kwalificatie zal in overeenstemming zijn met de EU-instrumenten voor mobiliteit en transparantie (EQF, EQAVET, ECVET). Deze validatie en erkenning vormen een cruciaal onderdeel van het project.

Tenslotte ondersteunen wij via dit project de ontwikkeling van een Europees, sectoraal opleidingsnetwerk in de hout- en meubelindustrie. Bedoeling is samen verdere opleidingen te ontwikkelen en te verstrekken, en om de nodige sectorale kwalificaties regelmatig bij te werken, zodat deze afgestemd worden en blijven op de technologische veranderingen en marktsituatie.

Het consortium van het EQ-Wood-project bestaat uit representatieve verenigingen en (con)federaties van de houtbewerkings- en meubelindustrie in Europa:

  • Federaties: FederlegnoArredo (IT), Hungarian Association of Furniture and Woodworking (HUN), Bulgarian Chamber for Woodworking and Furniture Industry (BUL), Chambre de Commerce Italienne de Lyon (FR)
  • Aanbieders van beroepsonderwijs: Conform (IT), ITPIO (BUL) en IPRA (FR)
  • Sectorale centra en netwerkorganisaties: WOODWIZE (BE), AIDIMME (SP), INNOVAWOOD (BE)

Samen hebben ze een sterke expertise op het gebied van innovatie, duaal leren, transnationale mobiliteit, internationalisering, digitale vaardigheden en ondernemerschap in de hout- en meubelsector.

Meer info op www.EQWood.org