Veilig en wel zijn

Een correct preventiebeleid is geen zaak van MOETEN maar van WILLEN!
Onze sectorale dienst Veiligheids- en Welzijnsbeleid wil jou daarbij graag ondersteunen.
Woodwize, veilig en wel zijn! 

Doel

Alle actoren in de houtsector bewust maken van, en ondersteunen in een veiligheids- en welzijnsbeleid.

Aanpak

Werkgevers, werknemers, leerkrachten en leerlingen aanzetten om een gestructureerd preventiebeleid in de praktijk te brengen. Samen en actief rond de thematiek van veiligheid en welzijn werken zorgt voor meer betrokkenheid. Zo tillen de verschillende actoren het preventiebeleid binnen hun organisatie op een hoger niveau.

Een gebalanceerd preventiebeleid omvat de volgende domeinen:

 • arbeidsveiligheid,
 • gezondheid,
 • ergonomie,
 • arbeidshygiëne,
 • psychosociale aspecten,
 • verfraaiing van de arbeidsplaatsen,
 • leefmilieu.

De meerwaarde van Woodwize

 • informeren
 • sensibiliseren
 • opleiding en vorming
 • documentatie

Waar en wanneer?

Een open aanbod aan informatiemomenten, opleidingen en workshops wordt regionaal en in functie van de interesses georganiseerd. Raadpleeg regelmatig onze website.

Interesse of bijkomende vragen?

Neem contact op met Stefan Hinnekens of via uw gekende sectorconsulent.