Externe opleidingen

In samenwerking met VDAB, technische scholen en andere professionele opleidingsverstrekkers wordt een hele waaier opleidingsmogelijkheden aangeboden.
Voor al deze opleidingen kan u gebruikmaken van de KMO-portefeuille om de kosten te drukken.
Vele van deze opleidingen komen in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof.

Een kalender met de opleidingen wordt driemaal per jaar gepubliceerd in onze nieuwsbrief Woodwize Informail. Elk jaar helpt Woodwize meer dan 300 bedrijven aan een passende externe training, in totaal goed voor meer dan 12.500 opleidingsuren.

Voor wie

 • Alle werknemers uit de sectoren "Stoffering & Houtbewerking" en "Bosexploitatie, Zagerijen en Houthandel"
 • Geïnteresseerde werknemers, ook uit andere sectoren, kunnen deelnemen aan de opleidingen. 

Voorwaarden

KMO's kunnen betalen via de KMO-portefeuille (meer info www.kmo-portefeuille.be).

Bedienden uit de houtsectoren kunnen kortingen krijgen via de samenwerking van Woodwize met Cevora, mits de opleiding door Cevora goedgekeurd is. Daarnaast is er voor bedienden ook een intersectoraal aanbod van opleidingen.
Bedrijven uit de bouwsector kunnen genieten van de voordelen eigen aan hun sector. Contacteer hiervoor uw opleidingsfonds Constructiv.

Voor arbeiders uit PC124, PC125 en PC126 is het Vlaams opleidingsverlof mogelijk voor die opleidingen, die hiervoor door de Vlaamse overheid erkend zijn.

Hoe

Opleidingen in open aanbod

 • Indien u interesse heeft voor één of meerdere opleidingen, ook indien ze hier niet vermeld worden, gelieve contact op te nemen met Woodwize.
 • Om de kwaliteit van de opleidingen te waarborgen, worden de groepen bewust klein gehouden, gelieve dus tijdig in te schrijven.
 • De inschrijvingen worden een week voor aanvangsdatum door Woodwize bevestigd.
 • Bij de bevestiging van inschrijving voor één van onze erkende opleidingen, ontvangt u per mail een .csv document. Dit document kan u opladen via het WSE-loket voor de aanvraag tot terugbetaling. Dit dient ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding te worden ingediend.
 • De opleidingsuren dienen in de trimestriële DmfA aangifte onder code 5 geregistreerd te worden (eventueel via Sociaal secretariaat).
 • Annuleringen dienen minimum 10 dagen vóór de start van de opleiding schriftelijk gemeld te worden aan Woodwize. In geval van afwezigheid zonder voorafgaande verwittiging, zijn wij genoodzaakt u de volledige kostprijs per deelnemer aan te rekenen voor de betrokken opleiding. Enkel bij afwezigheid omwille van ziekte wordt hierop een uitzondering gemaakt. Deze afwezigheid dient schriftelijk gemeld te worden, gestaafd met een doktersattest.
 • Na afloop van de opleiding en na betaling van de factuur attesteert Woodwize de gepresteerde opleidingsuren rechtstreeks aan het departement Werk en Sociale Economie (DWSE). Deze gegevens worden vergeleken met de input van de werkgever in DmfA.
 • Indien u als bedrijf voldoende kandidaten inschrijft voor dezelfde opleiding, kan hiervoor een afzonderlijke sessie georganiseerd worden.

Andere opleidingen

 • Voor opleidingen, die niet in onze lijsten vermeld zijn, kan u ons steeds contacteren. Wij zoeken samen met u naar de snelste en goedkoopste oplossing.
 • De procedure ter erkenning van andere opleidingen is complexer en bijgevolg langer en kan enkel indien de bedoelde opleiding nog niet in het aanbod van Woodwize voorkomt. Hiervoor dient u ons minstens 3 maanden voor de start van de opleiding in te lichten.

De rol van Woodwize

 • Opmaken van de opleidingsprogramma's
 • Opmaken van een trimestriële planning
 • Erkenning en begeleiding van de opleidingsverstrekkers en instructeurs
 • Afleveren van het getuigschrift van deelname (leerbewijs)
 • Attesteren van de opleidingen die erkend zijn in het kader van het Vlaams opleidingsverlof

KMO portefeuille

Woodwize is erkend als dienstverlener voor de peiler opleiding. Ons erkenningsnummer is DV.O102587

Voor meer inlichtingen kan u terecht op de site www.kmo-portefeuille.be