Hout gaat 2X Duaal bis

combinatielogo_esf.pngDit ESF-project zal tot 31 augustus 2019 samen lopen met het reeds goedgekeurde ESF-project uit de oproep 422 “Duale leertrajecten 2018 – 2019” – projectvoorstel 7710 – HOUT GAAT 2 MAAL DUAAL.

Met het ESF-project HOUT GAAT 2x DUAAL ligt de focus op de opstart van de se-n-se opleidingen Interieurbouwer en Operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines.

Met het ESF-project CHECK op de WERKPLEK 2.0 focussen wij ons op de taken van de bedrijven/sector. Dit nieuwe project legt de focus op de opvolging en (traject)begeleiding door de opleidingsinstellingen in samenwerking met de sectororganisatie voor de hout- en meubelsectoren, WOODWIZE.

Uit het ESF-project CHECK op de WERKPLEK (oproep 330) hebben we geleerd dat de ontwikkeling, voorbereiding en organisatie van duale leertrajecten heel wat voorbereidings- en uitvoeringtijd in beslag neemt. Met de middelen van dit ESF-project willen we de opleidingsinstellingen, die willen starten met duaal leren, ondersteunen in hun taken zoals:

  • het implementeren van duaal leren in de school;
  • het voorbereiden van duale leertrajecten;
  • de screening en matching van leerlingen;
  • de realisatie van duale leertrajecten;
  • het afstemmen van de opleiding in de school en de opleiding in het bedrijf (cognitieve en psychomotorische vaardigheden);
  • opvolging en evaluatie.

De processen, instrumenten, ervaringen, conclusies… uit het ESF project CHECK op de WERKPLEK (2.0) en HOUT GAAT 2 MAAL DUAAL zullen zo veel als mogelijk gebruikt worden. Waar nodig wordt een vertaalslag gemaakt naar de context en toepassing van de twee nieuwe duale leertrajecten, Decor- en standenbouwer en Meubelstoffeerder.

Professionaliseren van de trajectbegeleiding en duaal leren implementeren in de opleidingsinstellingen

Uit onze ervaringen met CHECK op de WERKPLEK weten we dat een degelijke voorbereiding en een goede trajectbegeleiding de sleutels tot succes vormen.

WOODWIZE wil de scholen en centra ondersteunen in het inhoudelijk uitwerken van de opleidingen, in het bijscholen van de leerkrachten en het opbouwen van een netwerk van kwalitatieve leerwerkplekken. Dat zal gebeuren door een aanbod van opleidingen en de organisatie van lerende netwerken en infosessies voor leerkrachten, ouders, leerlingen en bedrijven.

Aan de hand van het draaiboek Duaal Leren, ontwikkeld in het ESF-project HOUT GAAT 2 MAAL DUAAL, willen we de scholen en centra ondersteunen bij het implementeren van de studierichtingen via duaal leren.

De trajectbegeleiding zelf vormt het zwaartepunt in dit projectvoorstel. Vanuit WOODWIZE streven wij er naar dat de trajectbegeleiders en/of vakleerkrachten van de deelnemende scholen en centra minimaal 1 keer per maand de werkplek bezoeken.