MIMwood: Ontwikkeling van een monitoringsysteem voor Innovatieve materialen.

MIMWOOD-Oficial.jpg

Opleidings- en trainingscentra dienen nieuwe materialen te leren kennen om ze te kunnen toepassen in de hout- en meubelsectoren. Op deze manier willen we innovatieve praktijken op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding stimuleren.

In het MIMwood-project willen we TECHNOLOGISCHE MONITORING van innovatieve materialen voor de hout- en meubelsector stimuleren. Om deze materialen te kunnen gebruiken, zijn nieuwe kennis en vaardigheden nodig. Via training in het kader van een leven lang leren, via constante en continue bijscholingen (C-VET), maar ook via het beroepsgericht onderwijs, zowel voor leerkrachten als voor leerlingen/studenten willen we hiertoe bijdragen. Alle gebruikers (docenten, studenten, medewerkers) zullen die nieuwe kennis en vaardigheden over de specifieke eigenschappen en kenmerken van innovatieve materialen in de hout- en meubelindustrie kunnen verwerven. Ook bepaalde aspecten m.b.t. de toepasbaarheid ervan, zijn bepalend bij de ontwikkeling van nieuwe producten.

Eén van de echte behoeften van bedrijven in de HOUT en MEUBELSECTOR is dat bij de ontwikkeling van nieuwe producten ook innovatieve materialen worden gebruikt en geïntegreerd. Daarom starten wij ook dit MIMwood-project.

Zowel de huidige als toekomstige werknemers in de sector dienen nieuwe kennis te kunnen verwerven (en ontwikkelen). Bedrijven vragen tevens dat dit opgenomen wordt via nieuwe leerprogramma’s in de beroepsopleidingen voor hout en meubel. Ook aangepaste trainingsmogelijkheden voor de medewerkers zijn nodig. Alleen zo kunnen we de kenniskloof verminderen. (Toekomstige) gebruikers moeten ook het nut, toepassingsmogelijkheden en eigenschappen kennen om de juiste materiaalkeuze te kunnen maken, reeds bij het ontwerp en in functie van de beschikbare productiemogelijkheden in het bedrijf.

In dit project zal een digitale tool ontwikkeld worden, die gestructureerd en gericht informatie geeft over innovatieve materialen, en dit over de landsgrenzen heen (internationaal). De tool dient bruikbaar te zijn voor de verschillende doelgroepen (studenten, docenten, medewerkers). Alle aspecten, die de keuze van het materiaal beïnvloeden, alsook ook de specifieke materiaaleigenschappen, het gebruik en het aanbod zullen hierin worden behandeld.

Studenten en leerkrachten zullen gestimuleerd worden om het instrument te gebruiken bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Voor de trainingsaspecten met betrekking tot de toepassingen, zullen ook de ‘meer gebruikelijke' materialen opgenomen worden. De nadruk blijft echter op de nieuwe materialen liggen, die voortdurende bijscholing en opleiding vereisen. De tool dient ook bruikbaar te zijn voor de productiebedrijven, zodat ook aan hun gebruikerseisen en standpunten voldaan wordt.

Intellectuele outputs

IO1 - Uitwerking van een innovatieve gids, die de ontwikkeling van een monitoringsysteem m.b.t. innovatieve materialen in de opleidings- en trainingscentra zal begeleiden, dank zij ‘intelligente’ systemen. In de innovatieve gids zal worden uitgelegd hoe monitoring kan opgezet worden binnen een opleidingsinstelling en hoe verschillende tools en informatiesystemen gebruikt kunnen worden. Ook deze die in IO2 zal worden ontwikkeld, komt aan bod.

IO2 - Specifieke database, met een praktisch monitoringsinstrument, aangepast aan beroepsopleidingscentra. Het doel hiervan is de kennis van studenten m.b.t. innovatieve materialen te verhogen. Het kan hier gaan om nieuwe houtsoorten, maar ook over andere materialen. Studenten zullen dit systeem kunnen gebruiken bij de uitwerking van prototypes. Hiermee willen we ook toegevoegde waarde creëren voor de toekomstige werknemers van onze hout- en meubelbedrijven.

IO3 – Praktische toepassing van de conceptuele begrippen uit de methodologische handleiding. Via de ontwikkelde en geautomatiseerde database kan een oplijsting van innovatieve materialen (over heel Europa) verkregen worden. Deze output dient ook de bruikbaarheid van de vorige outputs aan te tonen.

Meer info op mimwoodproject.eu