"Stilstaan is achteruitgaan"

Werknemers op regelmatige basis vormen en bijscholen is een absolute noodzaak. Hun eigen kennis en ervaring verruimt en dit resulteert dan weer in een optimalere bedrijfsorganisatie. Ook veiligheid en welzijn zijn daarbij belangrijke parameters. Spijtig genoeg verdwijnen deze, zolang er niets gebeurt, veel te gemakkelijk op de achtergrond. MOETEN of WILLEN we veiligheid en welzijn binnen onze onderneming?

Vind uw opleiding

Opleidingen op maat van een ondernemingen zijn ook perfect mogelijk. Neem daartoe gerust contact op met Stefan Hinnekens.

Nieuw! Ongevallenpreventie in houtverwerkende bedrijven

Als preventieadviseur heeft u het recht en de plicht u bij te scholen. U moet namelijk op de hoogte blijven van de wijzigingen in de reglementering over het welzijn op het werk en van de wetenschappelijke en technische vooruitgang, m.a.w. mee zijn met de actualiteit is de boodschap.

Dit "mee zijn met de actualiteit" betreft niet enkel en alleen de theoretische kennis maar vooral ook de toepassing in de praktijk.

Vandaar dat Woodwize en SBM de handen in elkaar slaan om u de kans te bieden deel te nemen aan deze bijscholing specifiek gericht naar preventieadviseurs uit de houtsector.

In 3 avondsessies gaan we op een praktische manier dieper in op de vaak voorkomende problemen binnen de houtsector waarmee u als preventieadviseur wordt geconfronteerd.

Lees meer

Inlichtingen of inschrijven

SBM - Myriam Vlieghe - 051/26 87 50 - myriam.vlieghe@sbmopleidingen.be - www.sbmopleidingen.be