logo_dit_tondo.jpg

Digital Transformation Manager

Een nieuw beroepsprofiel voor bedrijven van de hout- en meubelindustrie, om mee te zijn met de digitale (r)evolutie.

Industrie 4.0 heeft een grote impact op alle industrieën in Europa, dus ook op onze hout- en meubelindustrie. Deze 4e industriële revolutie bestaat uit de transformatie van bedrijven door de digitalisering van alle processen in de hele waardeketen: van productidee, ontwerp en innovatie tot industrialisatie (inkoop, productie en logistiek) en tot marketing en commercialisering.

De adoptie van Industrie 4.0 door bedrijven van de Europese meubelsector impliceert een reeks uitdagingen en belangrijke veranderingen, ja zelfs paradigma-verschuivingen. Bedrijven zullen dit uitdagende en transformerende proces moeten begeleiden op een strategische en overkoepelende manier. Top- en middlemanagement dienen processen bij te werken en te integreren om de veranderingen structureel te implementeren. Er is nood aan een strategische visie hieromtrent en er is een duidelijke behoefte om de digitale transformatie van bedrijven goed te begeleiden.

Recente studies over de digitale transformatie in de hout- en meubelsectoren tonen aan dat er lacunes zijn in kennis, vaardigheden en competenties m.b.t. de digitalisering van bedrijfsprocessen. Daarom werd op Europees vlak het DiTraMa-project gestart om een nieuw gezamenlijk curriculum uit te werken voor een Digital Transformation Manager, met bijbehorende innovatieve, interactieve en impactvolle opleidingsmodules.

Projectdoelstellingen:

Met het DITRAMA-project, willen we een "Digital Transformation Manager" voor de hout- en meubelsector opleiden. Deze persoon is verantwoordelijk voor het leiden van digitale transformatie-projecten in alle bedrijfsafdelingen en dit op een geïntegreerde wijze. Deze functie vereist technische en managementvaardigheden, evenals kennis van de sector. Hiervoor worden in het DITRAMA-project de nodige vaardigheden en competenties geïdentificeerd voor de "Digital Transformation Manager". Er wordt een curriculum voor dit beroepsprofiel ontworpen, als basis voor de opleidingsmodules die via  een open e-learningplatform (MOOC) en in 7 talen  talen beschikbaar zullen zijn. De opleidingsmodules worden gevalideerd door middel van testopleidingen voor in totaal een 100-tal cursisten.

Projectperiode: 01/01/2019 – 31/12/2021

Beoogde resultaten voor (meubel)bedrijven:

  • Taken die door een "Digital Transformation Manager" in de meubelsector opgenomen kunnen worden, en de kennis, vaardigheden en competenties die daarvoor nodig zijn.
  • Opleidingsmodules in een e-learningplatform/MOOC (in 7 talen)
  • Mogelijkheid tot deelname aan een testopleiding tijdens het tweede en derde projectjaar (2020-2021)

Financiering

Via het Erasmus+ programma Sector Skills Alliances
Ref. 601011-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-SSA

Meer info op www.ditrama.eu

Project partners