Wettelijk verplichte opleiding voor werknemers* en werkgevers voor het veilig gebruik van diisocyanaten.

Op 4 augustus 2020 hebben de EU-autoriteiten een Europese beperking op diisocyanaten gepubliceerd in het kader van de REACH-verordening (EU 1907/2006).  Deze nieuwe beperking vereist aanvullende etikettering en opleiding voorafgaand aan professioneel en industrieel gebruik van producten met gehalte van ≥ 0,1% monomere diisocyanaten. Deze stoffen zijn aanwezig in niet-uitgeharde PU-producten zoals PU lijmen, afdichtingsmiddelen en schuimen, maar ook bij coatings en dergelijke meer. De opleiding is vereist vanaf 24 augustus 2023 en moet om de vijf jaar worden hernieuwd.

Als de werkgever of professioneel vaststelt dat er gewerkt wordt met een diisocyanaat, wordt er verwacht dat hiervoor opleidingen worden gevolgd.

PU-producten zijn veelzijdig en innovatief en worden daarom voor een breed scala van toepassingen gebruikt in allerlei sectoren. Ook in de houtbewerking vind je ze terug. De meest gekende toepassingen zijn PU-lijmen en -afdichtingsmiddelen, coatings of isolatie. Net als bij elk chemisch product is het gebruik van diisocyanaten veilig als ze worden gehanteerd volgens de betreffende veiligheids- en gezondheidsmaatregelen. Verkeerd gebruik van producten met diisocyanaten kan leiden tot gezondheidsklachten zoals astma en huidirritatie.

Het is belangrijk te benadrukken dat er vrijwel geen diisocyanaten in afgewerkte artikelen zijn terug te vinden. Diisocyanaten worden alleen als reactieve chemische stoffen gebruikt, ze reageren met het polyol om het PU-product te vormen en worden dus tijdens de reactie opgebruikt.

diisocyanaten verplichte etiketteringDit kan vastgesteld worden via het verpakkingsetiket want sinds 24 februari 2022 moet daarop de volgende tekst vermeld staan:

"Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid, tenzij de concentratie aan diisocyanaten, afzonderlijk en in combinaties, lager is dan 0,1 gewichtsprocent".

Voor vragen over een specifiek product kunt u terecht bij uw leverancier.

Werknemers moeten opgeleid worden afhankelijk van hun taken en mogelijke blootstelling.

Het is noodzakelijk dat de werkgever vóór de opleiding duidelijk het gebruik en de toepassingsmethode van het product kent om te bepalen welke opleiding en opleidingsniveau voor de werknemer noodzakelijk zijn.

Er zijn 3 opleidingsniveaus vastgelegd in de verordening afhankelijk van het blootstellingsrisico:

  • Basisopleiding
  • Opleiding op een middelhoog niveau
  • Opleiding op een hoger niveau

Opleiding

De opleidingen zijn terug te vinden op www.safeusediisocyanates.eu

SCHRIJF IN voor de opleiding in het Nederlands.

De online training kost 5 euro per gebruiker en per certificaat. Door gebruik te maken van de Woodwize voucher kan deze training gratis gevolgd worden. Voer deze code in op het einde van je inschrijving en je volgt de opleiding 048, 049, 051, 052, 053 en/of 054 gratis.

Leerlingen in het onderwijs adviseren we om de opleiding '048 Professionele toepassing van kleef- en afdichtmiddelen / Kleine verpakkingen bij omgevingstemperatuur’ te volgen.


Opgelet: deze code is strikt persoonlijk en mag enkel door uw bedrijf of school gebruikt worden. 

 

Na het succesvol volgen van de training en het afleggen van de eindtoets wordt een certificaat gegenereerd.
Dit certificaat is 5 jaar geldig.

 
Meer info?

Wilt u meer weten over de opleiding voor het werken met diisocyanaten of heeft u andere vragen, neem dan contact op met

 

* leerlingen op stage, werkplekleren, duaal leren worden aanzien als werknemers en moeten ook voldoen aan deze richtlijn.