Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

In de privésector hebben werknemers onder specifieke voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof (VOV), voorheen bekend als het betaald educatief verlof. Dit biedt hen de mogelijkheid om betaald verlof te nemen voor opleidingen, met behoud van loon. Na voltooiing van de opleiding kan de werkgever aanspraak maken op een forfaitaire vergoeding als compensatie.

Voorwaarden voor VOV

 • Tewerkstelling in de Privésector: Uw werknemer moet voor minstens 50% tewerkgesteld zijn in de privésector, binnen het Vlaams Gewest.

Specifieke situatie bij 50% tewerkstelling met vast uurrooster: Indien uw werknemer exact 50% werkt met een vast uurrooster, heeft hij recht op Vlaams opleidingsverlof als de lesuren samenvallen met zijn arbeidstijd. Het opnemen van het Vlaams opleidingsverlof is beperkt tot deze samenvallende uren.

Aantal uren VOV per schooljaar

Voor elke werknemer geldt een maximum van 125 uur aan loonsubsidie (tegen het huidige tarief van €21,30/uur) of een totaal van maximaal €2.662,50 per medewerker per schooljaar. Het persoonlijke maximum en het exacte aantal uren varieert op basis van tewerkstellingspercentage en opleidingstype. Via de simulator kan je berekenen hoeveel uren Vlaams opleidingsverlof de werknemer maximaal kan opnemen.

Aanvraagprocedure voor VOV:

1. Inschrijving bij een erkende opleidingsverstrekker (bv. Woodwize):

   - Na inschrijving voor één van onze erkende opleidingen ontvangt u een .csv document.

   - Laad dit .csv document op via het WSE-loket.

   - Dien de aanvraag tot terugbetaling in binnen 3 maanden na de opleidingsstart.

2. Volgen van de opleiding:

   - Houd een aanwezigheidsregister bij, ondertekend door lerende en lesgever/mentor.

   - Geef opleidingsuren en loonverwerking van de werknemer door aan het sociaal secretariaat voor DmfA-aangifte.

   - Waarschuw het sociaal secretariaat bij interne opleidingen om verlies van extra vergoedingen (zoals maaltijdcheques, verplaatsingsvergoeding,…) te voorkomen.

   - Na registratie van (interne) opleidingsuren in COMPAS kan u een aanwezigheidsregister downloaden.

3. Afloop van de opleiding:

   - Na betaling van de opleidingsfactuur attesteert Woodwize binnen een maand na opleidingsafloop de gepresteerde uren aan het departement Werk en Sociale Economie.

   - Deze gegevens worden vergeleken met de input van de werkgever in DmfA.

4. Terugbetaling aan de werkgever:

   - Het departement Werk en Sociale Economie betaalt goedgekeurde opleidingsuren terug aan de werkgever.

   - De terugbetaling gebeurt aan de hand van een jaarlijks herzien forfait. Op 1 september 2023 is dit vastgesteld op €21,30 per opleidingsuur.

Tussenkomsten voor opleidingen op de werkvloer:

Vanwege een tekort aan kwalitatieve uitstroom van leerlingen uit het houtonderwijs zijn hout- en meubelbedrijven grotendeels op zichzelf aangewezen om nieuwe medewerkers op te leiden of bestaande medewerkers bij te scholen.

Woodwize biedt (gratis) mentoropleidingen en didactisch materiaal aan voor bedrijven, waarin medewerkers leren hoe ze opleidingen op de werkvloer kunnen verzorgen. Bedrijven kunnen het Vlaams Opleidingsverlof gebruiken voor deze opleidingen

Recentelijk heeft de Vlaamse Overheid nieuwe richtlijnen opgesteld met betrekking tot VOV en opleidingen op de werkvloer om misbruik van het systeem te voorkomen. Hieronder vindt je de belangrijkste richtlijnen:

 • Voorafgaande kennisgeving en toestemming:
  De medewerker moet vooraf op de hoogte zijn gesteld van en akkoord gaan met de opleiding.
 • Aanwezigheid van de aangewezen mentor:
  De door Woodwize aangestelde mentor moet aanwezig zijn tijdens de opleiding.
 • Lessendelegatie en opvolgingsbewijs:
  Het is toegestaan om lessen over te dragen aan de meest deskundige persoon. Als de aangewezen mentor niet aanwezig is, moet er een bewijs van opvolging worden gepresenteerd aan de sociale inspectie, zoals een verslag of een agendanotitie. Een aanwezigheidslijst is niet voldoende.
 • Overdraagbaarheid van vaardigheden en kennis:
  Opleidingen voor bedrijfseigen processen/jobs komen niet in aanmerking. Verworven vaardigheden en kennis moeten overdraagbaar zijn naar andere functies of bedrijven.
 • Uitsluiting van onthaalprojecten:
  Onthaalprojecten komen niet in aanmerking voor VOV-subsidie.
 • Dagelijkse ondertekening van aanwezigheidslijst:
  Tijdens opleidingsdagen moeten zowel de aangewezen mentor en/of vervanger als de medewerker dagelijks de door Woodwize verstrekte aanwezigheidslijst ondertekenen. Aanwezigheidslijsten die pas aan het einde van de opleiding worden ondertekend, worden geweigerd door de sociale inspectie.
Meer informatie: www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof-vov