Klaar voor meer diversiteit in uw onderneming? Het biedt een meerwaarde!

Diversiteit is het besef dat elk individu uniek is en dat er verschillen zijn tussen bepaalde groepen mensen. Als je wil werken aan “diversiteit” is het de bedoeling om binnen de organisatie gelijke kansen te bevorderen op duurzame loopbanen voor iedereen.  Je kan bij het inzetten op diversiteit in je organisatie focussen op het aanwerven van een aantal “kansengroepen” zoals 50-plussers, mensen met een arbeidsbeperking, mensen van vreemde origine, en ongekwalificeerde jongeren.

Om diversiteit te bevorderen zijn tal van acties mogelijk:

 • Uitbreiding van wervingskanalen
 • Wegwerken van drempels in de sollicitatieprocedure
 • Opstellen van onthaalbrochure en/of checklist onthaal,
 • Visualiseren van werkvoorschriften en veiligheidsmaatregelen,
 • Voeren van een non-discriminatie beleid,
 • Ontwikkelen en invoeren van competentiebeleid,
 • Training voor leidinggevenden in het aansturen van diverse teams
 • ….

Deze acties zullen u de mogelijkheid bieden om:

 • nieuwe talenten te ontdekken
 • vacatures sneller ingevuld te krijgen
 • uw huidige medewerkers te motiveren
 • de waarden van uw bedrijf te versterken

Meer info: neem contact op met jenny@woodwize.be