Diversiteit in jouw onderneming, een echte meerwaarde! 

Als je diversiteit binnen je organisatie wilt bevorderen, is het belangrijk om te erkennen dat elk individu uniek is en dat er verschillen bestaan tussen verschillende groepen mensen. Je kunt streven naar gelijke kansen voor iedereen in het streven naar duurzame loopbanen. Richt je bij het aanpakken van diversiteit op het aannemen van mensen uit verschillende "kansengroepen", 50-plussers, mensen met een arbeidsbeperking, mensen van vreemde origine, en ongekwalificeerde jongeren. Om diversiteit te bevorderen zijn tal van acties mogelijk:

 • Uitbreiding van wervingskanalen
 • Wegwerken van drempels in de sollicitatieprocedure
 • Opstellen van onthaalbrochure en/of checklist onthaal,
 • Visualiseren van werkvoorschriften en veiligheidsmaatregelen,
 • Voeren van een non-discriminatie beleid,
 • Ontwikkelen en invoeren van competentiebeleid,
 • Training voor leidinggevenden in het aansturen van diverse teams
 • ….

Deze acties zullen u de mogelijkheid bieden om:

 • nieuwe talenten te ontdekken
 • vacatures sneller ingevuld te krijgen
 • uw huidige medewerkers te motiveren
 • de waarden van uw bedrijf te versterken

Meer info: neem contact op met jenny@woodwize.be