Tewerkstellen van 50-plussers

Het is zover, we moeten met zijn allen langer werken om de sociale zekerheid betaalbaar te houden, zo veel is duidelijk. Werknemers langer aan de slag houden, lijkt een evidentie, maar makkelijk is het niet. Studies wijzen er op dat werk maken van "werkbaar werk" en het voeren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid het verschil kan maken.

Werkbaar werk is werk dat:

  • voldoende leerkansen biedt
  • voldoende motiverend is
  • niet te veel stress oplevert
  • een evenwichtige werk-privébalans mogelijk maakt

U kan inspiratie opdoen over "werkbaar werk" bij bedrijven uit de sector die reeds stappen hebben gezet  via de "goede prakijkvoorbeelden". Meer informatie over "werkbaar werk" met praktijkvoorbeelden en nuttig tips vindt je eveneens via www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk

Voeren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid

Leeftijdsbewust personeelsbeleid is geen synoniem voor ouderenbeleid. Het heeft als doel werknemers uit alle leeftijdsgroepen gemotiveerd en inzetbaar te houden de hele loopbaan. . Om dit te realiseren dient men blijvend te werken aan de talenten van ieder individu. Meer in informatie over leeftijdsbewust personeelsbeleid met tal van tools en nuttige tips vindt u op www.talentontwikkelaar.be

Om ervaren werknemers op de arbeidsmarkt te houden, zijn er eveneens tal van financiële ondersteuningsmaatregelen genomen door de diverse bevoegde overheden.

Alle tewerkstellingsmaatregelen vind je terug op www.vdab.be/werkgevers/maatregelen of www.rva.be/nl/werkgevers/tewerkstelling/activa