Mensen met een arbeidsbeperking

Werknemers met een arbeidsbeperking hebben een aandoening van:

  • psychische
  • lichamelijke
  • of zintuigelijke aard

Enkele voorbeelden: autisme, slechthorendheid, CVS, … Hierdoor kan iemand het moeilijk hebben om werk te vinden of zijn job uit te voeren. Toch loon het de moeite om deze mensen een kans te geven. Sommigen ontwikkelen omwille van hun beperking bijzondere talenten die van groot nut kunnen zijn in uw organisatie, zoals de sterke ontwikkeling van bepaalde zintuigen bij een slechtziende.

Als je wil weten wat een persoon met een arbeidsbeperking op jouw werkvloer kan betekenen kan je misschien inschrijven voor de Duoday. Het concept is eenvoudig: een bedrijf zet op Duoday zijn deuren voor één dag open voor een werkzoekende die omwille van een handicap of ziekte moeilijker de weg vindt naar een job. Die vormt dan samen met een werknemer een duo.  

Een aantal "goede praktijken" van tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in onze sector vindt je hier.

Verder kan je als bedrijf genieten van tal van begeleidings- en ondersteuningsmaatregelen:

  • Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)
  • Tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, kleding en arbeidspostaanpassing
  • Bijstand tolk Vlaamse gebarentaal
  • GIBO (gespecialiseerde individuele beroepsopleiding)
  • Jobcoaching

Bijkomende informatie omtrent de begeleidings-en ondersteuningsmaatregelen voor werkgevers vindt je terug op www.vdab.be/arbeidshandicap