VEILIG GEBRUIK VAN DIISOCYANATEN

Wettelijk verplichte opleiding voor werknemers* en werkgevers voor het veilig gebruik van diisocyanaten.

De opleiding is vereist vanaf 24 augustus 2023 en moet om de vijf jaar worden hernieuwd.

Lees meer >
PREPS IN WOOD

Woodwize, project PrePS – ‘Social Hackathon’   

In de vorige Informail lichtten we uitgebreid het Woodwize-sectorproject toe rond de aanpak van psychosociale risico’s in de Belgische hout- en meubelsectoren.

Lees meer >
PSYCHOSOCIALE RISICO’S

PrePS in Wood

In het kader van een sectorproject m.b.t. de aanpak van psychosociale risico’s (PSR), een oproep van de Federale Overheidsdienst Algemene Directie Humanisering van de Arbeid (FOD ADHUA), is PrePS in Wood sinds 1 september 2022 van start gegaan.

Lees meer >
PSYCHOSOCIALE RISICO’S

Aanpak van psychosociale risico’s in de Belgische hout- en meubelsectoren

‘Psychosociale risico’s (PSR) op het werk’ is momenteel een bespreekbaar thema dat veel aandacht krijgt.

Lees meer >
SECTORAAL PREVENTIE-INSTITUUT

Ons Veiligheids- en Welzijnsbeleid erkend als sectoraal preventie-instituut.

Na jaren van overleg en afstemming met de sociale partners, paritaire comités en overheidsinstelling Fedris (Federaal agentschap voor beroepsrisico's) zijn de sectororganisaties Constructiv (bouw) en Woodwize (hout) erkend als sectorale preventie-instituten.

Lees meer >
EVENT

Praktische infosessie Toolboxmeetings

Datum: 29-09-2022
Locatie: Gent

Lees meer >
EHBO

EHBO: een levensnoodzakelijke kennis op (en naast) de werkvloer!

Ooit word je er (on)rechtstreeks mee geconfronteerd: een ernstig ongeval, een hartfalen … waarbij de hulpdiensten op interventie komen. Wat zijn de eerste belangrijke basishandelingen meteen na het ongeval?

Lees meer >
EVENT

Klaar om het preventiebeleid in jouw onderneming te boosteren met OiRA Hout?

Datum: 22-03-2022
Locatie: webinar

Lees meer >