Aanpak van psychosociale risico’s in de Belgische hout- en meubelsectoren

‘Psychosociale risico’s (PSR) op het werk’ is momenteel een bespreekbaar thema dat veel aandacht krijgt. Dat neemt echter niet weg dat zowel de werknemer als het bedrijf bijzondere schroom ervaart indien dergelijke risico’s voorvallen. Het liefst houden ze de problemen zo verborgen mogelijk.

PSR opsporen, een correcte diagnose stellen en een professionele begeleiding voorzien van alle betrokken partijen zijn dan ook belangrijke taken, én onderdeel van secundaire en tertiaire preventie.

Een nog grotere taak is het voorkomen van deze psychosociale risico’s. In dat geval hebben we het over primaire preventie.

De gevolgen van psychosociale risico’s

Psychosociale risico’s (PSR) hebben een ernstige impact op de mentale en fysieke toestand van de werknemer. Ook de veiligheid op de werkvloer kan sterk in het gedrang komen.

Psychische schade vertaalt zich in stress, depressie, burn-out, angstaanvallen, zelfmoordgedachten … Voorbeelden van fysieke klachten zijn een verhoogde bloeddruk, hartkloppingen, oververmoeidheid, slaapproblemen, maag- en darmproblemen …

Die klachten leiden ertoe dat werknemers soms langdurig uitvallen. Het bedrijf ziet zich daardoor geconfronteerd met organisatie- en productieproblemen, rendements- en kwaliteitsproblemen …

Woodwize zet in op preventie van PSR in de hout- en meubelsectoren

Blootstelling aan PSR is meestal een gevolg van een probleemsituatie die te maken heeft met één van de vijf A’s: arbeidsorganisatie, arbeidsvoorwaarden, arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden. Wil je gericht actie ondernemen, dan moet je de huidige situatie van die vijf A’s onder de loep nemen. N detecteer je problemen, dan moet je ook gepast actie ondernemen.

De FOD Werk maakt budget vrij om sectorale projecten te ondersteunen die inspelen op de primaire preventie van PSR op het werk. Ook de projectaanvraag van Woodwize kreeg recent een positief advies.

Wat? Wanneer? Hoe? …

Dit najaar trappen we ons sectorproject af met een ‘social hackathon’: op een bijeenkomst met alle actoren en stakeholders uit de sector denken we op een betrokken en innovatieve wijze na over:

  • hoe zo’n primaire preventie van psychosociale risico’s in onze bedrijven er kan uitzien,
  • hoe we dit kunnen implementeren,
  • en welke ondersteuning er vanuit de sector nuttig en nodig kan zijn.

Vanuit de resultaten van deze bijeenkomst werken we dan verder aan concrete en voor de sector bruikbare en voelbare acties. De eerste resultaten verwachten we in het voorjaar van 2023.

In de volgende nieuwsbrieven word je op de hoogte gehouden van de verdere stappen en resultaten van dit project. Heb je hierover vragen of bepaalde ideeën die we kunnen meenemen met betrekking tot PSR in de hout- en meubelsectoren?

Laat dat dan weten aan stefan@woodwize.be.

 

publicatiedatum: 16-08-2022