sterker door vorming

Woodwize organiseert opleidingen voor iedereen die in de houtsector werkt, en doet dat in het bedrijf zelf of in de streek waar de onderneming zich bevindt.

We hebben een hele lijst van mogelijke opleidingen die betrekking hebben op alle aspecten van de houtsector. Dat gaat van vaktechnische opleidingen zoals CNC-opleidingen of pistoolspuiten, over meer algemene opleidingen als instructies geven of leidinggeven.

Woodwize, sterker door vorming!