Woodwize, project PrePS – ‘Social Hackathon’   

In de vorige Informail lichtten we uitgebreid het Woodwize-sectorproject toe rond de aanpak van psychosociale risico’s in de Belgische hout- en meubelsectoren. Het project loopt sinds 1 september 2022 voor de duur van één jaar en heeft intussen ook een naam en logo: ‘PrePS in WOOD’ (Preventie van psychosociale risico’s in de houtsector).

De rode draad is de benadering via het ‘waarderend onderzoek’: in plaats van het negatieve te benadrukken pakken we het thema aan vanuit een positieve benadering. Gelijktijdig werken we ‘agile’: we wachten niet tot het einde van het project om voorgestelde oplossingen te implementeren. Zo winnen we tijd en kunnen we snel bijsturen.

Verschillende projectstappen zijn al genomen

In september stuurden we een mini-welzijnsbevraging vanuit een positieve benadering naar alle ondernemingen. De respons hierop was zeer goed. De werkgroep neemt de resultaten mee in het uitwerken van verdere acties.

De werkgroep maakt ook een inventaris op van de tools en middelen, die ter beschikking zijn om het psychosociaal welzijn te detecteren/ondersteunen. Er zijn SWOT-analyses lopende en op vrijdag 25 november vond er een eerste belangrijke bijeenkomst plaats met alle stakeholders via onze ‘Social Hackathon’.

In een hackathon worden werkgroepen samengesteld die in korte tijdspannes naar innovatieve oplossingen zoeken voor een probleem.

Deze ‘Social Hackathon’ focuste op het thema psychosociaal welzijn en dat bleek een succes. Zo’n 70 deelnemers, genodigden en organisatoren maakten er een boeiende en vruchtbare dag van. In de voormiddag waren er getuigenissen van op het terrein en gingen de deelnemers in kleinere werkgroepen op zoek naar innovatieve oplossingen voor de psychosociale problemen in onze sector. ’s Namiddags stelden de zeven werkgroepen de oplossingen voor. Er passeerden heel wat mooie, innovatieve en creatieve voorstellen de revue. In het voorjaar van 2023 werken we enkele van de vele suggesties en bijzondere voorstellen uit.

Om deze resultaten van de hackathon, gecombineerd met de eerder genomen projectstappen, breed gedragen uit te werken, hebben we een ‘focusgroep’ opgericht. Dat is de werkgroep PrePS in Wood, uitgebreid met vertegenwoordigers van stakeholders. Momenteel werkt de focusgroep enkele innovatieve voorstellen uit. Daarna worden ze geïmplementeerd, geëvalueerd en bijgestuurd.

De werkgroep PrePS in WOOD dankt alle bedrijven die hun steentje bijdroegen tot de mini-bevraging, alsook de deelnemers aan de Social Hackathon voor hun zeer gewaardeerde inbreng.

Het najaar 2022 was pas de start. In de volgende Informail meer nieuws over de voortgang.

Wil je nauwer betrokken worden bij de focusgroep? Of denk je spontaan aan een specifieke innovatieve bijdrage? De werkgroep PrePS in Wood verneemt graag jouw insteken, vragen en bedenkingen!

Neem contact op via stefan@woodwize.be

 

publicatiedatum: 16-12-2022