PrePS in Wood

In het kader van een sectorproject m.b.t. de aanpak van psychosociale risico’s (PSR), een oproep van de Federale Overheidsdienst Algemene Directie Humanisering van de Arbeid (FOD ADHUA), is PrePS in Wood sinds 1 september 2022 van start gegaan.
 
Om (de beleving en de aanpak van) het psychosociaal welzijn in de houtbedrijven in kaart te brengen willen we de stem van de bedrijven, de ervaringen op het terrein, op een algemene manier bevragen.

Deze antwoorden, samen met een eerdere bevraging bij de arbeiders (werkbaarheidsmonitor SERV), moeten ons in staat stellen om bepaalde uitgangspunten/stellingen in te nemen in de aanpak van de preventie van psychosociale risico’s in de houtsector.
 
Wij bereidden daartoe 3 vragen voor om deze door zoveel mogelijk bedrijven, door verschillende verantwoordelijken, te laten invullen. Mogen wij 5 à 8 minuten van jouw/jullie tijd vragen om hieraan mee te werken?
 
Via de link https://woodwize.typeform.com/to/f5iPKUrB kan je deze bevraging invullen, of nog een snellere mogelijkheid is onderstaande QR-code te scannen en aan de slag te gaan. Deel deze QR-code gerust intern in uw organisatie. De verwerking van de gegevens blijft volledig anoniem!


Oprechte dank voor jouw medewerking!

Namens Woodwize, werkgroep PrePS
Stefan Hinnekens

 

publicatiedatum: 14-10-2022