Veilig gebruik van diisocyanaten

Wettelijk verplichte opleiding voor werknemers* en werkgevers voor het veilig gebruik van diisocyanaten.

Op 4 augustus 2020 hebben de EU-autoriteiten een Europese beperking op diisocyanaten gepubliceerd in het kader van de REACH-verordening (EU 1907/2006).  Deze nieuwe beperking vereist aanvullende etikettering en opleiding voorafgaand aan professioneel en industrieel gebruik van producten met gehalte van ≥ 0,1% monomere diisocyanaten. Deze stoffen zijn aanwezig in niet-uitgeharde PU-producten zoals PU lijmen, afdichtingsmiddelen en schuimen, maar ook bij coatings en dergelijke meer. De opleiding is vereist vanaf 24 augustus 2023 en moet om de vijf jaar worden hernieuwd.

Als de werkgever of professioneel vaststelt dat er gewerkt wordt met een diisocyanaat, wordt er verwacht dat hiervoor opleidingen worden gevolgd.

Meer info

 

publicatiedatum: 24-03-2023