Wenst u het HR-beleid binnen uw onderneming te verbeteren? U ziet hiervoor door de bomen het bos niet meer? Dan kan ons HR-advies een oplossing bieden.

We zoomen samen met u in op thema’s zoals personeelsplanning, onthaal, opleiding, competentiebeleid, werkbaar werk…  Wij kunnen u helpen en mogelijke oplossingen voorstellen voor uw HR-vragen. Af en toe geven wij u zelfs een duwtje in de rug en helpen u om ‘out of the box’ te denken.

Op welke ondersteuning kan u rekenen?

Mogelijke projecten:

 • Heeft u problemen om uw vacatures ingevuld te krijgen? Wij geven u graag advies over het plaatsen van een vacature tot hulp bij het kiezen van de juiste kandidaat (wervingskanalen, analyse CV, selectietechnieken…)
 • Wenst u uw onthaalbeleid te optimaliseren? Wij ondersteunen u graag om voor iedere werknemer een geslaagd onthaal uit te werken (onthaalbrochure en -checklist, peter-/meterschap, onthaalplan…)
 • Wenst u een beeld te krijgen van de verschillende leeftijdsgroepen in uw organisatie, zodat mogelijke knelpunten zichtbaar worden? Wij kunnen u ondersteunen bij het opstellen van de leeftijdspiramide van uw onderneming en gepaste acties voorstellen
 • Wenst u zicht te krijgen op de nodige competenties in uw onderneming? Wilt u nagaan hoe uw huidige werknemers nog kunnen doorgroeien of wat uw nieuwe medewerkers al kennen en kunnen? Wij helpen u takenmatrices op te maken, zodat u een duidelijk beeld krijgt wie welke competenties bezit, binnen een afdeling of binnen uw onderneming.
 • Opstellen van functie-en competentieprofielen? Wij bieden u uitgebreide ondersteuning aan, op maat van uw onderneming, zodat u hiermee nadien zelf aan de slag kan gaan.
 • Iedereen zal langer moeten (kunnen) werken. Hoe kan u nu al werken aan ‘werkbaar werk’ binnen uw onderneming? Wij helpen u de juiste analyse te maken en ondersteunen u met gericht advies, voorstellen en bij het opstellen van een (gefaseerd) actieplan.

Gunstige voorwaarden

 • Eerstelijnsondersteuning en een eerste verkennend bezoek is gratis en volledig vrijblijvend. Diepgaander (projectmatig) advies kost daarna 75 €/uur + verplaatsingskost h/t vanuit Brussel (0,50 €/km). Voor elk bezoek zal minimaal 2 uur aangerekend worden.
 • Tussenkomst via de KMO-portefeuille.
  • Kleine bedrijven kunnen een steunpercentage krijgen van 30%, met een steunplafond (opleiding + advies) van 7.500 € (jaarlijks)
  • Middelgrote onderneming krijgen een steunpercentage van 20%, met een steunplafond (opleiding + advies) van 7.500 € (jaarlijks)

Procedure

Ieder traject start met een vrijblijvende en oriënterende HR-QuickScan, die peilt waar u staat met uw HR-beleid. Wij vertrekken steeds vanuit een concrete probleemstelling.

Het advies wordt neergeschreven in een rapport en omvat steeds drie aspecten:

 • De analyse van uw probleemstelling;
 • Het eigenlijke advies;
 • Een implementatieplan.

Interesse?

Neem contact op met:

 • Jenny Van Damme - T 02 558 15 55 – e-mail: jenny@woodwize.be
  voor de regio Limburg, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant (Leuven)
 • Jana De Wolf  – T 02 558 15 74 – e-mail: jana@woodwize.be
  voor de regio Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant (Halle-Vilvoorde)