Recor018 (Custom).jpg

Een geslaagde aanwerving begint bij het onthaal

Bereid de komst van een nieuwe medewerker goed voor, goed begonnen is half gewonnen!

Een goede start van de nieuwe medewerker begint met een goed onthaal. De nodige aandacht voor de introductie neemt veel onzekerheid weg bij de nieuwkomer en voorkomt het risico van vroegtijdig afhaken. Een goed doordacht onthaal leidt zo tot een win-win situatie, want ook de inwerkperiode zal vlotter en efficiënter verlopen. In de praktijk zijn er verschillende mogelijkheden: bvb voorzien van een onthaalbrochure, opstellen van een inwerkprogramma, aanstellen van een ‘peter’ of ‘meter’,....

Het onthaal van nieuwkomers is wettelijk verplicht. (CAO 22 over onthaal en aanpassing van werknemers en KB van 27 maart 1998 aangevuld met KB van 25 april 2007)

De werkgever, of een lid van de hiërarchische lijn aangeduid door de werkgever, moet op verschillende momenten informatie geven aan nieuwe medewerkers. In kleine ondernemingen is dat bij de aanwerving en op de eerste werkdag. In grote ondernemingen is dit bij de aanwerving, op de eerste werkdag en tijdens de onthaalperiode.

De informatie heeft als doel de integratie, aanpassing en ontplooiing in de onderneming te bevorderen. De noodzakelijke informatie betreft de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsveiligheid, de bedrijvigheid en structuur van de onderneming, de rol van de medewerker binnen de onderneming en de collectieve voorzieningen op niveau van de onderneming en de bedrijfstak (paritair comité).

Tip: Overhandig en bespreek niet alle papieren tegelijkertijd en door mekaar. Niet iedereen kan even vlot een hoop nieuwe informatie verwerken. Neem de nodige tijd om dit alles door te nemen.

De werkgever, of een lid van de hiërarchische lijn aangeduid door de werkgever, moet:

  • het onthaal organiseren van elke beginnende werknemer,
  • een ervaren werknemer aanduiden om de beginnende werknemer te begeleiden en
  • een document laten ondertekenen dat aantoont dat de nodige informatie en instructies gegeven werden over het welzijn op het werk.

 

Documenten ter ondersteuning:

SECTORALE ONTHAALBROCHURE

CHECKLIST ONTHAALTRAJECT