Klachtenprocedure SP Houtsectoren

  • Klachtenbehandeling = verantwoordelijke SP – klachtenprocedure
  • Duidelijke vermelding op de website waar en hoe klacht kan ingediend worden (indiening klachten)

Stappen klachtenprocedure (mandaat Woodwize)

 

 

Procedure