10464_146_Dann_Low.jpg

Bij het aanvragen van de erkenning koos je al een (of meer) mentoren. De mentor staat in voor de opleiding en begeleiding van de jongere op de werkplek.

De ideale mentor:

 • is een specialist in zijn vak,
 • deelt graag zijn kennis met anderen,
 • kan een goede band opbouwen met de jongere,
 • stimuleert en ondersteunt het leerproces,
 • geeft duidelijke feedback,
 • is het aanspreekpunt voor de jongere en de opleidingsverstrekker,
 • motiveert de jongere.

Voorwaarden mentor:

 • is minstens 25 jaar;
  • minimumleeftijd kan teruggebracht worden tot 23 jaar als een bewijs van vooropleiding voorgelegd wordt;
 • heeft minstens 5 jaar praktijkervaring in het beroep;
 • heeft een door Woodwize erkende mentoropleiding gevolgd;
  • deze opleiding moet binnen de 6 maanden na goedkeuring van de overeenkomst worden gevolgd;
 • is van onberispelijk gedrag. 

Om de mentor optimaal te ondersteunen bij deze taak bieden wij de opleiding mentorschap aan. 

Schrijf in voor de mentoropleiding