M01 | AFWERKINGSSTRAAT bedienen/opvolgen

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je werkzaamheden voorbereiden en plannen, machinestraat in-, om- en afstellen, proefdraaien en de productie opstarten, teneinde afwerkingshandelingen zoals: spuiten, gieten, walsen en drogen met een afwerkingsstraat volgens de werkopdracht uit te voeren.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Start, bedient en stopt de machine (afwerkingsstraat)
   - Start de machine op
   - Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
   - Bedient de machine
   - Positioneert het werkstuk
   - Regelt de afvoer van geproduceerde goederen
   - Doet controles/controlerondes
   - Stopt de machine(straat)
Bewaakt het (geautomatiseerd) proces en stuurt indien nodig bij
   - Doet controles/controlerondes
   - Merkt afwijkingen, storingenÖ of nood aan preventief onderhoud op en reageert op gepast
   - Regelt machineonderdelen bij
   - Regelt parameters/coŲrdinaten bij
   - Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
Voert kwaliteitscontroles uit
   - Controleert (visueel) de kwaliteit van de behandelde oppervlakken
   - Vergelijkt resultaten met richtwaarden
   - Merkt afwijkingen aan producten op
   - Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Werkt efficiŽnt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon


Kennis

bedieningsprocedures
opstart- en stopprocedures
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
(werk)documenten
etikettering en productidentificatie
gebruik van relevante machine specifieke software
gereedschappen
(productie)apparatuur
aard van de ondergrond i.f.v. afwerking
afwerkingsproducten
machine(straat) -lijn (werking, opbouw)
controle- en meetmethoden en -middelen


e-learning

veiligheid op het werk


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 60


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.