S07 | MACHINE(STRAAT), -LIJN bedienen/opvolgen

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je productiegegevens opvolgen en analyseren, de machine bedienen, opvolgen en bijsturen, kwaliteitscontroles uitvoeren en de werkzaamheden registreren en rapporteren, teneinde grondstoffen aan een machine-(straat), -lijn te bewerken tot (half) afgewerkte producten uit hout of afgeleiden van hout.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften
   - Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
   - Neemt de planning door
   - Controleert en houdt zich aan productieorder en technische fiche
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen
   - Houdt de voorraad op peil en vult en onderneemt actie bij tekorten
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en onderneemt actie bij afwijkingen
   - Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
Start, bedient en stopt de machine
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Controleert de veiligheidsvoorzieningen
   - Start de machine op
   - Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
   - Bedient de machine
   - Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
   - Interpreteert gegevens en reageert passend
   - Realiseert een zo efficiënt mogelijk procesverloop
   - Regelt de afvoer van geproduceerde goederen
   - Doet controles/controlerondes
   - Stopt de machine(straat)
Voert handelingen uit op hout en houtderivaten
   - Voert verspanende bewerkingen uit (indien van toepasing)
   - Brengt merktekens aan op de werkstukken
   - Brengt machinaal afwerkings- en/of beschermlagen aan (indien van toepassing)
   - Monteert houten elementen tot (half) afgewerkt product (indien van toepassing)
   - Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerking
   - Voert handelingen uit met behulp van één of meerdere ergonomische machines
   - Pakt producten in
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Bewaakt het (geautomatiseerd) proces en stuurt indien nodig bij
   - Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
   - Doet controles/controlerondes
   - Volgt informatie op (ter plaatse, via beeldschermen, …)
   - Verzamelt en controleert gegevens van beeldschermen, controlepanelen, ...
   - Merkt afwijkingen, storingen… of nood aan preventief onderhoud op en reageert op gepast
   - Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking
   - Regelt machineonderdelen bij
   - Regelt parameters/coördinaten bij
   - Legt (de productie) stil indien nodig
   - Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
   - Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
   - Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen
Registreert en rapporteert
   - Vult opvolgdocumenten in
   - Houdt gegevens bij over het verloop
   - Houdt gegevens bij over het gebruikte materiaal


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
   - Houdt de werkplek schoon


Grondige kennis

machine(straat) -lijn (werking, opbouw)


Kennis

communicatietechnieken
veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
interne productieprocedures
nood- en evacuatieprocedures
bedieningsprocedures
opstart- en stopprocedures
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
(veiligheids)pictogrammen
(werk)documenten
gebruik van relevante machine specifieke software
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
grondstoffen en halffabrikaten/houtderivaten
verspaningsgereedschappen
montagetechnieken
afwerkingstechnieken en -middelen
verpakkingstechnieken
ergonomische hef- en tiltechnieken
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

regels m.b.t. welzijn op het werk
ICT
registratiesystemen
productieproces
opslagtechnieken
stapeltechnieken
verspaningstechnologie en -technieken


e-learning

veiligheid op het werk
basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.