M36 | ZIT- en LIGMEUBEL (karkassen) vergaren/samenstellen

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je onderdelen voorbereiden en bewerken, beddenbakken, hoofd- en voeteinden, (rug)leuning, zitbakken… vergaren en beslag monteren, teneinde onzichtbare karkassen voor zitmeubelen en bedden volgens de werkopdracht te vervaardigen.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, plannen, werkopdracht, …)
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Verplaatst goederen veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, beschadiging, vochtigheid, tekorten, …)
   - Brengt merktekens aan (paringstekens, identificatie, …)
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
Vergaart onderdelen (hoofd- en voeteinde, zitbak, beddenbak , (rug)leuning, )
   - Leest (werk)tekeningen en plannen en leidt af welke onderdelen (demontabel) vergaard kunnen worden
   - Past onderdelen, indien nodig, manueel of machinaal aan
   - Verlijmt verbindingsgedeelten
   - Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
   - Past opspantechnieken toe (manueel , machinaal )
   - Past mechanische verbindingstechnieken toe (nagelen, nieten, schroeven, …)
   - Verwijdert lijmresten
   - Stelt meubel samen (karkassen voor ligmeubelen, karkassen voor zitmeubelen, )
      - Vergaart onzichtbaar karkas (bed, zetel)
      - …
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
   - Maakt, indien nodig, demontabel voor transport
   - Stapelt en merkt voor de volgende (productie)fase
Monteert en regelt beslag, ... af
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Verzamelt en controleert beslag
   - Voorziet uitsparingen (beslag)
   - Stelt beslag samen
   - Bevestigt beslag
   - Gebruikt indien nodig mallen
Werkt af
   - Integreert ander materialen (elektrische toestellen, …)
   - Regelt af
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke


Transversale competenties

Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Houdt de werkplek schoon


Grondige kennis

productieproces


Kennis

communicatietechnieken
veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
(vak)terminologie
functionele rekenvaardigheden
(werk)documenten
tekening- en planlezen
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
materialen
gereedschappen
houtsoorten
plaatmaterialen
lijmsoorten
beslag
constructie- en verbindingstechnieken
opspansystemen en -technieken
montagetechnieken
ergonomische hef- en tiltechnieken
elektrisch en pneumatisch handgereedschap
afschrijfmethodes
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

meubelstijlen


e-learning

veiligheid op het werk
basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 100


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.