A08 | MECHANISCH ONDERHOUD (HOUTBEWERKINGS)MACHINES/-INSTALLATIES uitvoeren

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je werkzaamheden voorbereiden en plannen, mechanische onderdelen controleren, (de)monteren, reinigen en afstellen en de werkzaamheden registreren er rapporteren, teneinde mechanische onderdelen zoals: lagers, riemen, filters, tandwielen en remschoenen aan de (houtbewerkings)machine/installatie veilig en correct te vervangen/onderhouden.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Vult opvolgdocumenten van de werkzaamheden in en geeft de informatie door aan de betrokken dienst
   - Gebruikt onderhoudsspecifieke beheerssoftware
   - Houdt gegevens bij over het verloop
   - Houdt gegevens bij over de vaststellingen tijdens het onderhoud
   - Houdt gegevens bij over het gebruikte materiaal
   - Rapporteert aan zijn leidinggevende en/of de betrokken dienst
   - Gebruikt (kantoor)software
Gebruikt machines en gereedschappen
   - Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik
   - Reinigt de machines en gereedschappen na gebruik
   - Controleert de machines en gereedschappen op zichtbare gebreken en degelijkheid na gebruik
   - Signaleert defecten of gebreken
   - Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiŽnte manier
   - Gebruikt handgereedschap en draagbaar elektrisch gereedschap
Voert voorbereidende werkzaamheden uit rekening houdend met situationele elementen of de onderhoudshistoriek (in werking stellen, productiewijziging, Ö)
   - Analyseert de opdracht
   - Raadpleegt technische informatie
   - Legt een werkvolgorde vast van de eigen werkzaamheden
   - Verzamelt gereedschappen en materialen
   - Houdt zich aan het onderhoudsplan en de onderhoudsrichtlijnen en -procedures
   - Stelt de machine of installatie in veiligheid
   - Beveiligt de machine tegen ongecontroleerd herinschakelen
Controleert de werking van het materiaal, de instrumentengegevens en de kritieke slijtagepunten, smeringspunten, Ö
   - Gebruikt zintuigen om afwijkingen in de werking en staat van de machine op te sporen
   - Gebruikt meetinstrumenten om slijtage of afwijkingen te detecteren
   - Beoordeelt de slijtage of afwijking van de onderdelen aan de hand van onderhoudsdocumentatie
   - Rapporteert de vaststellingen van de schade
Vervangt mechanische onderdelen en stelt ze af
   - (De)monteert mechanische onderdelen (lagers, riemen, filters, tandwielen, remschoenen, Ö)
   - Reinigt onderdelen
   - Monteert of hermonteert onderdelen door krimpen, uitzetten, persen of met schroeven, pennen, .Ö
   - Borgt de verbinding volgens voorschriften
   - Draait proef in overleg met de gebruikers van de machine of installatie


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Volgt aanwijzingen van collega's van ondersteunende diensten
   - Werkt efficiŽnt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt zich aan de regels over veiliigheid, gezondheid en milieu
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten, materialen en gereedschappen
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Gaat zuinig om met materialen, arbeidsmiddelen, tijd en vermijdt verspilling
   - Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften
   - Neemt gepaste maatregelen volgens veiligheidsvoorschriften bij ongevallen
   - Gebruikt gevaarlijke stoffen veilig
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Houdt de werkplek schoon


Kennis

systeem- en bedrijfsspecifieke onderhoudsinstructies
(veiligheids)pictogrammen
(vak)terminologie
opvolgsystemen
productspecificaties van producten geproduceerd op machine of installatie
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
materialen
gereedschappen
reinigingsmiddelen
visuele en auditieve kenmerken van slijtage en defecten
borgingstechnieken
montagetechnieken
ergonomische hef- en tiltechnieken
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

veiligheidsregels
(interne) procedures
kwaliteitsnormen
tekening- en planlezen
voorraadbeheer
automatisering
gevaarlijke stoffen
hef - en hijsmiddelen
mechanica
meet- en regeltechnieken
verbindingstechnieken
productiemachines/-installatie (werking, opbouw)


e-learning

veiligheid op het werk


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 120


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.