X01 | DECORS EN STANDEN vergaren/samenstellen

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je onderdelen voorbereiden en bewerken, interieurelementen vergaren, onderdelen zoals: roostering, wanden en plafonds vervaardigen, teneinde decors en standen zoals: beurs-, tentoonstellingsstanden en TV en filmdecors volgens de werkopdracht te vervaardigen en voor te bereiden voor de plaatsing.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Maakt kisten op maat voor (internationaal) transport
   - Verzamelt bestaande decor- en standonderdelen en toebehoren
   - Controleert de te (her)gebruiken grondstoffen (visueel), materialen en elementen en onderneemt actie bij afwijkingen
Vergaart onderdelen (interieurelementen, roostering, wanden, plafonds, …)
   - Past onderdelen, indien nodig, manueel of machinaal aan
   - Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
   - Stelt elementen voor decors en standen samen (theaterdecor, filmdecor , beursstand, tentoonstellingstand, …)
   - Maakt, indien nodig, een proefopstelling
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
Werkt af
   - Bereidt toebehoren voor de plaatsing voor
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Houdt de werkplek schoon


Grondige kennis

productieproces
constructie- en verbindingstechnieken


Kennis

technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
functionele rekenvaardigheden
(werk)documenten
tekening- en planlezen
materialen
gereedschappen
houtsoorten
plaatmaterialen
lijmsoorten
beslag
opspansystemen en -technieken
montagetechnieken
elektrisch en pneumatisch handgereedschap
afschrijfmethodes
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

specifieke materialen (gietharsen, schuimen , epoxy, …)


e-learning

veiligheid op het werk
basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 100


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.