X01 | DECORS EN STANDEN vergaren/samenstellen

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je onderdelen voorbereiden en bewerken, interieurelementen vergaren, onderdelen zoals: roostering, wanden en plafonds vervaardigen, teneinde decors en standen zoals: beurs-, tentoonstellingsstanden en TV en filmdecors volgens de werkopdracht te vervaardigen en voor te bereiden voor de plaatsing.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, plannen, werkopdracht, …)
   - Maakt kisten op maat voor (internationaal) transport
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
   - Transporteert op de plaats van bestemming
   - Verplaatst goederen veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
   - Verzamelt bestaande decor- en standonderdelen en toebehoren
   - Controleert de te (her)gebruiken grondstoffen (visueel), materialen en elementen en onderneemt actie bij afwijkingen (sterkte, gebreken, beschadiging, vochtigheid, tekorten, …)
   - Brengt merktekens aan (paringstekens, identificatie, …)
   - Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af
   - Slaat de onderdelen tussentijds op
Vergaart onderdelen (interieurelementen, roostering, wanden, plafonds, )
   - Leest (werk)tekeningen en plannen en leidt af welke onderdelen (demontabel) vergaard kunnen worden
   - Past onderdelen, indien nodig, manueel of machinaal aan
   - Bepaalt of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring uitgevoerd moeten worden
   - Verlijmt verbindingsgedeelten
   - Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen
   - Past opspantechnieken toe (manueel , machinaal )
   - Past mechanische verbindingstechnieken toe (nagelen, nieten, schroeven, …)
   - Verwijdert lijmresten
   - Stelt elementen voor decors en standen samen (theaterdecor, filmdecor , beursstand, tentoonstellingstand, )
      - Vergaart wanden
      - Vergaart roosteringen
      - Stelt interieurelementen samen
      - …
   - Maakt, indien nodig, een proefopstelling
      - Bevestigt elementen aan elkaar
      - Bereidt sluitstukken tussen elementen voor
      - Voorziet uitsparingen voor te integreren onderdelen
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
   - Maakt, indien nodig, demontabel voor transport
   - Stapelt en merkt voor de volgende (productie)fase
   - Controleert de kwaliteit, haaksheid en maatvoering
   - Stapelt en merkt voor de volgende productiefase
Monteert en regelt beslag, ... af
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Verzamelt en controleert beslag
   - Voorziet uitsparingen
   - Stelt beslag samen
   - Bevestigt beslag
   - Regelt beslag af
   - Gebruikt indien nodig mallen
Werkt af
   - Bereidt toebehoren voor de plaatsing voor
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Past zich flexibel aan
   - Werkt efficiënt samen met collega's
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Houdt de werkplek schoon


Grondige kennis

productieproces
constructie- en verbindingstechnieken


Kennis

communicatietechnieken
veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
(vak)terminologie
functionele rekenvaardigheden
(werk)documenten
tekening- en planlezen
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
materialen
gereedschappen
houtsoorten
plaatmaterialen
lijmsoorten
beslag
opspansystemen en -technieken
montagetechnieken
ergonomische hef- en tiltechnieken
elektrisch en pneumatisch handgereedschap
afschrijfmethodes
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

specifieke materialen (gietharsen, schuimen , epoxy, …)


e-learning

veiligheid op het werk
basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 100


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.