W37 | HOUTEN VLOERBEDEKKING afwerken

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je werkzaamheden voorbereiden, houten vloerbedekking schuren en/of schrapen, afwerkings- en beschermingsproducten voorbereiden, de kleur, grond-, tussen- en eindlagen aanbrengen en gereedschap reinigen, teneinde houten vloerbedekking volgens de werkopdracht af te werken.


Doelgroep

plaatsers


Competenties

Schuurt/schraapt houten vloerbedekking
   - (De)monteert (schuur)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
   - Controleert de beveiliging voor het opstarten
   - Start, stopt en bedient de machines om hout te bewerken
   - Schuurt/schraapt houten vloerbedekking tot de gewenste afwerkingsgraad op
   - Stopt tussentijds op indien nodig
Behandelt oppervlakken (boenen, lakken, vernissen, patineren, Ö)
   - Bereidt beschermings- en/of afwerkingsproducten voor (aanmaken, mengen)
   - Brengt kleurlagen aan
   - Brengt een grondlaag aan
   - Brengt tussenlagen aan
   - Brengt afwerkings- en/of beschermlagen aan
   - Boent op tot de gewenste afwerkingsgraad
   - Voert kleine herstellingen en retouches uit
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt het materieel met oplos- of verdunningsmiddelen
   - Recycleert gebruikte verven, verdunners, verharders, versnellers en verpakkingen en ander afval volgens de voorschriften
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk


Transversale competenties

Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Beperkt stofemissie
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder


Grondige kennis

afwerkingstechnieken en -middelen


Kennis

veiligheids-, gezondheids-, hygiŽne- en welzijnsvoorschriften
voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
informatiebronnen
etikettering en productidentificatie
materialen
gereedschappen
houtsoorten
schuurtechnologie en - technieken
(schuur)machines
randapparatuur
bewerkingsmethodes
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

beschermingsproducten
onderhoudsproducten
afwerkingsproducten


e-learning

veiligheid op het werk
basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 80


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.