W18 | HOUTEN VLOERBEDEKKING plaatsen

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je glas opmeten, glasopening voorbereiden en glas plaatsen, onderlaag plaatsen, houten vloerbedekking uitlijnen, uitzetten, plaatsen en afwerken, teneinde massieve houten vloeren zoals: massief parket, massieve plankenvloer en massief samengesteld parket volgens de werkopdracht te plaatsen.


Doelgroep

plaatsers


Competenties

Controleert de plaatsingsvoorwaarden
   - Controleert de dimensionale karakteristieken van de ondervloer (peil, horizontaliteit, vlakheid)
   - Controleert het vochtgehalte van de ondervloer
   - Bepaalt of er een voorbehandeling van de ondervloer nodig is
   - Controleert de mechanische karakteristieken van de ondervloer (sterkte, oppervlaktecohesie) (sterkte, oppervlaktecohesie)
   - Maakt een controlelijst op
Stelt de situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vast en bereidt de plaatsing voor
   - Beoordeelt de situatie van de werf/ruwbouw functie van de eigen werkzaamheden
   - Traceert en controleert de nutsvoorzieningen, …
Plaatst houten vloerbedekking (houten vloerbedekking)
   - Voert kleine aanpassingen uit aan de omgeving (deuren, …)
   - Plaats de onderlaag (houten onderlaag, akoestische isolatie, …)
   - Zet of lijnt uit (legpatroon)
   - Maakt de houten vloerbedekking op maat
   - Bevestigt de vloerbedekking op basis van hout op de ondergrond (gelijmd, genageld)
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
Werkt af
   - Plaatst randafwerking (plinten, profielen, eind- en tussendorpels, rozetten, …)
   - Kit af (indien nodig)
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Gaat om met klanten en/of derden
   - Gaat respectvol en beleefd om met klanten en/of derden
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder


Grondige kennis

legpatronen
plaatsing- en/of bevestigingsmethodes


Kennis

kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
functionele rekenvaardigheden
tekening- en planlezen
etikettering en productidentificatie
materialen
gereedschappen
houtsoorten
houten vloerbedekking
lijmsoorten
bevestigingsmiddelen
elektrisch en pneumatisch handgereedschap
controle- en meetmethoden en -middelen


e-learning

veiligheid op het werk
basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 80


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.