W18 | HOUTEN VLOERBEDEKKING plaatsen

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je glas opmeten, glasopening voorbereiden en glas plaatsen, onderlaag plaatsen, houten vloerbedekking uitlijnen, uitzetten, plaatsen en afwerken, teneinde massieve houten vloeren zoals: massief parket, massieve plankenvloer en massief samengesteld parket volgens de werkopdracht te plaatsen.


Doelgroep

plaatsers


Competenties

Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Bepaalt de legrichting
   - Bepaalt de plaatsingsmethode
   - Bepaalt de uitzettingsvoeg
Controleert de plaatsingsvoorwaarden
   - Houdt zich aan procedures en voorschriften
   - Controleert de dimensionale karakteristieken van de ondervloer (peil, horizontaliteit, vlakheid)
   - Controleert het vochtgehalte van de ondervloer
   - Bepaalt of er een voorbehandeling van de ondervloer nodig is
   - Controleert de mechanische karakteristieken van de ondervloer (sterkte, oppervlaktecohesie) (sterkte, oppervlaktecohesie)
   - Controleert het houtvochtgehalte
   - Controleert het binnenklimaat
   - Maakt een controlelijst op
Stelt de situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vast en bereidt de plaatsing voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Controleert de levering in functie van de eigen werkzaamheden (compleetheid, juistheid, …)
   - Neemt de planning door
   - Beoordeelt de situatie van de werf/ruwbouw functie van de eigen werkzaamheden
   - Verzekert zich van de fysische en hygrothermische omgevingscondities en de geschiktheid van het gebouw voor het plaatsen van de onderdelen (indien nodig)
   - Traceert en controleert de nutsvoorzieningen, …
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij/zij bevoegd is
   - Slaat de onderdelen tussentijds op
   - Gebruikt meet- en controlegereedschap
   - Signaleert aanpassingen aan nutsvoorzieningen en/of omgeving aan leidinggevende/verantwoordelijke
Bereidt de ondergrond voor
   - Verwijdert oude onderdelen indien nodig (vloerbedekking)
   - Verwijdert oneffenheden (spatel, schijfschuurmachine, …)
   - Maakt proper , stof- en vetvrij
Plaatst houten vloerbedekking (houten vloerbedekking)
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Voert kleine aanpassingen uit aan de omgeving (deuren, )
   - Past manueel/machinaal onderdelen aan
   - Plaats de onderlaag (houten onderlaag, akoestische isolatie, )
   - Zet of lijnt uit (legpatroon)
   - Maakt de houten vloerbedekking op maat
   - Bevestigt de vloerbedekking op basis van hout op de ondergrond (gelijmd, genageld)
   - Voorziet uitsparingen voor te integreren onderdelen (stopcontacten, radiatorbuizen, …)
   - Stopt nagelgaten op
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
Werkt af
   - Plaatst randafwerking (plinten, profielen, eind- en tussendorpels, rozetten, )
   - Kit af (indien nodig)
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Ruimt de werkplek op
Vervult de werkadministratie en rapporteert
   - Registreert (eigen) werkzaamheden


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Past zich flexibel aan
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Gaat om met klanten en/of derden
   - Gaat respectvol en beleefd om met klanten en/of derden
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Beperkt stofemissie
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving


Grondige kennis

legpatronen
plaatsing- en/of bevestigingsmethodes


Kennis

communicatietechnieken
veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
(veiligheids)pictogrammen
(vak)terminologie
functionele rekenvaardigheden
tekening- en planlezen
etikettering en productidentificatie
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
materialen
gereedschappen
houtsoorten
houten vloerbedekking
lijmsoorten
bevestigingsmiddelen
ergonomische hef- en tiltechnieken
elektrisch en pneumatisch handgereedschap
controle- en meetmethoden en -middelen


e-learning

veiligheid op het werk
basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 80


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.