H26 | BESCHADIGDE EN WINDGEVALLEN BOMEN vellen

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je het oogsten van bomen met de kettingzaag voorbereiden, trek- en stuurlinten gebruiken en de bomen vellen, teneinde beschadigde en windgevallen bomen op een veilige en ergonomische manier met de kettingzaag te oogsten.


Doelgroep

bosbouwers


Opmerking

Deze opleiding is een vervolg op: KETTINGZAAG onderhouden en bedienen. Opgelet dit vervangt niet het ECC4 certificaat


Competenties

Velt (gemarkeerde) bomen met een kettingzaag (windval en beschadigde bomen)
   - Controleert de werkplek en de toestand van de te vellen bomen
   - Bereidt voorafgaand aan de velling de boom voor door het veilig uitvoeren van een stamreiniging
   - Verwijdert, indien nodig, wortelaanzetten
   - Kiest bij een beschadigde boom de veltechniek in functie van de omgeving en de spanning in de boom
   - Behoudt een breuklijst van niet minder dan 10% van de stamdiameter op velhoogte
   - Beveiligt bij windval een voor- of achterwaarts hellende wortelplaat met een veilige (hand)lieropstelling
   - Zaagt bij windval wortelplaten en stammen kleiner en groter dan zaagbladlengte los met gepaste zaagtechnieken
   - Velt windval en beschadigde bomen op een veilige en ergonomische manier
   - Gebruikt trek- en stuurlijnen
Werkt gevelde bomen op met een kettingzaag
   - Onttakt de gevelde boom
   - Kort het hout door volgens bestek of opdracht
   - Brengt markeringen op het hout aan
   - Meet het liggend hout op
   - Meldt defecten die zelf niet kunnen opgelost worden


Transversale competenties

Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Gaat om met derden
   - Gaat respectvol en beleefd om met klanten en/of derden
   - Beantwoordt vragen in een duidelijk begrijpbare taal
Werkt op een gezonde, veilige en milieubewuste manier
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Vermijdt risicoís voor zichzelf, medewerkers, klanten en andere personen
   - Gebruikt materialen, handgereedschap, machines en producten op een veilige manier
Reinigt de werkzone en ruimt op
Bouwt eigen deskundigheid op
   - Volgt de aangewezen of relevante bijscholingen


Grondige kennis

kettingszaagtechnieken
veltechnieken
onttak- en doorkortechnieken
werkmethodes
veilig werken met de kettingzaag


Kennis

risicoís met betrekking tot de werkzaamheden
houtsortimentering
gevolgen van hout onder spanning
werkvolgorde
materialen
gereedschappen
hulpmiddelen
boomsoorten
rapporteringstechnieken
registratietechnieken
kettingzaagmachine (werking, opbouw)
signalisatie en markering


Basiskennis

omgangsvormen met medewerkers, klanten en derden
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
werkinstructies
functionele rekenvaardigheden
(werk)documenten
kaartlezen
restmaterialen en het verwerken van restmaterialen
controle- en meetmethoden en -middelen


e-learning

veiligheid op het werk


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 80


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.