H11 | IMPREGNEERINSTALLATIE bedienen

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je de installatie (bij)sturen, het impregnatieproces opvolgen en registeren en het basisonderhoud uitvoeren, teneinde massief hout te volgens de voorwaarden te dompelen, drenken en/of vacuüm impregneren.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Bepaalt de vereiste techniek
   - Schat de duurtijd van de eigen werkzaamheden in
Bereidt producten voor (aanmaken, mengen)
   - Maakt/mengt producten (conform gebruiksklasse van het hout)
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen
   - Herkent en selecteert grondstoffen
Verduurzaamt hout (dompelen, drenken, impregneren, …)
   - Brengt manueel en/of machinaal verduurzamingsproducten aan
   - Controleert visueel de kwaliteit van de behandelde oppervlakte
Stelt de installatie in
   - Voegt impregneervloeistof toe
   - Kiest een receptuur
   - Stelt parameters en coördinaten in
Stuurt de installatie (autoclaaf, drenk-/dompelstation, …)
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Start, stuurt en stopt de installatie
   - Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
   - Voert grondstoffen af
Voert kwaliteitscontroles uit
   - Voert productcontroles uit (op basis van voorschriften )
   - Merkt afwijkingen aan producten op
Registreert en rapporteert
   - Registreert eigen werkzaamheden
   - Vult opvolgdocumenten in
Voert preventief basisonderhoud uit
   - Reinigt de installatie/machinestraat, -lijn
   - Registreert basisonderhoud


Transversale competenties

Communiceert effectief en efficiënt
   - Registreert en/of rapporteert over de eigen werkzaamheden
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Reinigt de werkzone en ruimt op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon


Kennis

voorschriften en procedures
technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
waarden en toleranties
(werk)documenten
etikettering en productidentificatie
verduurzamingsproducten
verduurzamingstechnieken en -middelen
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

verduurzamingsklassen
kwaliteitsnormen
houtsoorten


e-learning

veiligheid op het werk
basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 40


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.