H11 | IMPREGNEERINSTALLATIE bedienen

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je de installatie (bij)sturen, het impregnatieproces opvolgen en registeren en het basisonderhoud uitvoeren, teneinde massief hout te volgens de voorwaarden te dompelen, drenken en/of vacuüm impregneren.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
   - Bepaalt de vereiste techniek
   - Schat de duurtijd van de eigen werkzaamheden in
Bereidt producten voor (aanmaken, mengen)
   - Selecteert benodigde producten
   - Maakt/mengt producten (conform gebruiksklasse van het hout)
      - Meet correcte mengverhouding af
      - Past de geschikte mengtechniek(en) toe
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen
   - Gebruikt (interne) transportmiddelen waarvoor hij/zij bevoegd is
   - Herkent en selecteert grondstoffen
   - Controleert de te verwerken grondstoffen en onderneemt actie bij afwijkingen
   - Stemt de hoeveelheid af op de opdracht
   - Onderneemt actie bij tekorten en/of afwijkingen
Verduurzaamt hout (dompelen, drenken, impregneren, )
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Houdt zich aan regelgeving betreffende behandelen van hout voor internationaal transport.
   - Bereidt beschermings-/verduurzamingsproducten voor
   - Brengt manueel en/of machinaal verduurzamingsproducten aan
   - Controleert visueel de kwaliteit van de behandelde oppervlakte
   - Gebruikt verduurzamingsinstallaties
   - Onderneemt actie bij onvoorziene opstandigheden of problemen
Stelt de installatie in
   - Houdt zich aan productieorder en technische fiche
   - Voegt impregneervloeistof toe
   - Kiest een receptuur
   - Stelt parameters en coördinaten in
      - Stelt vacuümpomp in
      - Stelt de temperatuur in
      - Stelt persdruk in
Stuurt de installatie (autoclaaf, drenk-/dompelstation, )
   - Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
   - Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
   - Controleert de veiligheidsvoorzieningen
   - Start, stuurt en stopt de installatie
   - Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
   - Voert grondstoffen af
Voert kwaliteitscontroles uit
   - Voert productcontroles uit (op basis van voorschriften )
   - Merkt afwijkingen aan producten op
Registreert en rapporteert
   - Registreert eigen werkzaamheden
   - Vult opvolgdocumenten in
Voert preventief basisonderhoud uit
   - Merkt noodzaak aan technisch onderhoud op
   - Reinigt de installatie/machinestraat, -lijn
   - Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
   - Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
   - Registreert basisonderhoud


Transversale competenties

Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
   - Registreert en/of rapporteert over de eigen werkzaamheden
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
   - Respecteert etiketten en markeringen
Reinigt de werkzone en ruimt op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon
   - Gaat de netheid van materieel na


Kennis

communicatietechnieken
veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
voorschriften en procedures
voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
waarden en toleranties
(veiligheids)pictogrammen
(vak)terminologie
(werk)documenten
etikettering en productidentificatie
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
verduurzamingsproducten
verduurzamingstechnieken en -middelen
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

verduurzamingsklassen
kwaliteitsnormen
houtsoorten
ergonomische hef- en tiltechnieken


e-learning

veiligheid op het werk
basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 40


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.