A40 | CAD-tekenen

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je computer-aided design softwaretoepassingen om te tekenen (CAD) gebruiken en basisbewerkigen zoals: teken- en bewerkingscommando’s gebruiken, objecten tekenen en bewerken, in lagen tekenen en bematingen plaatsen, teneinde technische tekeningen in 2D correct op te maken en/of aan te passen en op te slaan.


Doelgroep

werkvoorbereiders


Competenties

Maakt (technische) tekeningen (CAD, (werk)tekeningen, …)
   - Maakt nieuwe tekeningen of past bestaande tekeningen aan
      - Maakt/past layout aan
      - Bewerkt de eigenschappen van objecten
      - Tekent objecten
      - Bewerkt objecten
      - Gebruikt symbolen en bibliotheken
      - Maakt gebruik van navigatie
   - Maakt tekeningen in 2D
   - Bepaalt de constructiemethode
   - Controleert (tussentijds) de eigen werkzaamheden op juistheid en maatvoering en lost eventuele problemen op
   - Archiveert plannen en tekeningen


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Stemt zijn werkzaamheden zonodig af op/met leidinggevende of andere betrokkenen
   - Overlegt met betrokkenen bij onduidelijkheden of tekortkomingen
Communiceert effectief en efficiënt
   - Zorgt voor een duidelijke werkoverdracht naar collega’s
   - Geeft feedback aan de betrokken diensten/collega's
Werkt met oog voor kwaliteit


Grondige kennis

gebruik van relevante tekenprogramma’s
2D tekenen


Kennis

functionele rekenvaardigheden
regels voor conversie van meeteenheden
informatiebronnen
tekening- en planlezen
tekennormen
32/37 mm systeem
relevante tekensoftware
archiveren i.f.v. de eigen werkzaamheden
constructie- en verbindingstechnieken


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 40


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.