A40 | CAD-tekenen

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je computer-aided design softwaretoepassingen om te tekenen (CAD) gebruiken en basisbewerkigen zoals: teken- en bewerkingscommando’s gebruiken, objecten tekenen en bewerken, in lagen tekenen en bematingen plaatsen, teneinde technische tekeningen in 2D correct op te maken en/of aan te passen en op te slaan.


Doelgroep

werkvoorbereiders


Competenties

Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Vertaalt de gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
Maakt (technische) tekeningen (CAD, (werk)tekeningen, )
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen (plannen)
   - Raadpleegt relevante informatie en interpreteert ze
   - Maakt nieuwe tekeningen of past bestaande tekeningen aan
      - Maakt/past layout aan (snap, grid, object snap (tracking), …)
      - Gebruikt tekencommando's (punt, lijn, cirkel, boog, rechthoek, tekst, …)
      - Gebruikt bewerkingscommando's (kopiëren, wissen, verplaatsen, knippen, plakken, …)
      - Gebruikt tekenhulpmiddelen (magnetische punten, referentielijnen, …)
      - Bewerkt de eigenschappen van objecten (lagen , lijntype, kleur, lijndikte, …)
      - Tekent objecten
         - Tekent cirkels en bogen
         - Plaatst tekst(attributen)
         - Tekent raaklijnen en bogen
         - …
      - Bewerkt objecten
         - Transformeert en trimt
         - Rond en schuint af
         - Plaatst doorbrekingen en arceringen
         - …
      - Gebruikt symbolen en bibliotheken
      - Tekent in lagen
      - Stelt bematingen in en plaats ze
      - Maakt gebruik van navigatie (zoomen, slepen, roteren, …)
      - Print en plot
   - Maakt tekeningen in 2D
   - Bepaalt de constructiemethode
   - Controleert (tussentijds) de eigen werkzaamheden op juistheid en maatvoering en lost eventuele problemen op
   - Archiveert plannen en tekeningen
   - Overlegt met betrokkenen bij onduidelijkheden of tekortkomingen


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Stemt zijn werkzaamheden zonodig af op/met leidinggevende of andere betrokkenen
   - Overlegt met betrokkenen bij onduidelijkheden of tekortkomingen
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Zorgt voor een duidelijke werkoverdracht naar collega’s
   - Geeft feedback aan de betrokken diensten/collega's
Werkt met oog voor kwaliteit
   - Werkt ergonomisch
   - Evalueert zijn eigen werkzaamheden en stuurt desnoods bij
   - Houdt zich aan de vooropgestelde deadlines


Grondige kennis

gebruik van relevante tekenprogramma’s
2D tekenen


Kennis

communicatietechnieken
(vak)terminologie
functionele rekenvaardigheden
regels voor conversie van meeteenheden
informatiebronnen
tekening- en planlezen
tekennormen
32/37 mm systeem
relevante tekensoftware
archiveren i.f.v. de eigen werkzaamheden
constructie- en verbindingstechnieken


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 40


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.