A06 | PISTOOLSPUITEN

terug naar de vorige pagina |  lees het uitgebreide programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je de installatie in-, om- en afstellen, afwerkings- en beschermingsproducten voorbereiden, oppervlakken voorbereiden, grond-, tussen- en eindlagen aanbrengen en gereedschap/installatie reinigen, teneinde bescherm- en/of afwerkingslagen pneumatisch, airless of elektrostatisch te spuiten.


Doelgroep

werknemers atelier


Competenties

Stelt de afwerkingsinstallatie in en om (spuitinstallatie)
   - Voorziet en controleert de producttoevoer (onderbeker, bovenbeker, drukvat)
   - Sluit de product-/luchtdruk aan (pomp , compressor)
   - Selecteert, vervangt en stelt de spuitmond (nozzle) in
   - Stelt het spuitpistool af
Maakt het afwerkingsproduct gebruiksklaar
   - Bereidt beschermings- en/of afwerkingsproducten voor
   - Voegt eventueel pigment, oliŽn, een verharder of een verdunner toe aan het afwerkingsproduct
   - Mengt het afwerkingsproduct
Brengt afwerkingsproducten machinaal aan (spuitpistool)
   - Gaat na welke behandeling de ondergrond heeft gekregen
   - Brengt een grondlaag aan (primer)
   - Brengt tussenlagen aan
   - Controleert (visueel) de kwaliteit van de behandelde oppervlakken
Reinigt de installatie en bergt het gereedschap zorgvuldig op
   - Reinigt het materieel met oplos- of verdunningsmiddelen
   - Reinigt de installatie/machinestraat, -lijn
   - Reinigt het spuitpistool


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Wisselt informatie uit met collegaís en verantwoordelijken
Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder


Grondige kennis

werkvolgorde
materialen


Kennis

recyclagevoorschriften
technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
kwaliteitsnormen
functionele rekenvaardigheden
etikettering en productidentificatie
gereedschappen
staat van het oppervlak: nieuw, oud, beschadigd, aangetast
aard van de ondergrond i.f.v. afwerking
schuurmaterialen en -gereedschappen
afwerkingsproducten
toevoegmiddelen
schuurtechnologie en - technieken
afwerkingstechnieken en -middelen
controle- en meetmethoden en -middelen


Basiskennis

beschermingsproducten
onderhoudsproducten


e-learning

veiligheid op het werk


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 60


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.