De sector Stoffering en Houtbewerking, Veilig en wel (terug) aan het werk in Coronatijden

... Woodwize helpt je op weg!

Op 16 maart 2020 vielen de activiteiten in veel bedrijven (groten)deels stil omwille van het Coronavirus. Momenteel lopen de meeste bedrijfsactiviteiten terug volop of worden (deel)processen terug opgestart. Deze (opstart)activiteiten gaan gepaard met de grootste aandacht voor de veiligheid en de gezondheid van alle medewerkers, klanten, leveranciers, …

Om de opstart zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen hebben de sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, de Economic Risk Management Group, de FOD WASO en de beleidscel van de minister van Werk een generieke gids opgesteld, het basisdocument om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan.

De sociale partners van het PC126 hebben een sectorprotocol gesloten en een checklist opgesteld als aanvulling op deze generieke gids.

Ze omvat 107 stellingen, beschrijft specifieke maatregelen, geeft bijkomende uitleg, en reikt praktische voorbeelden aan. Er zijn ook extra linken opgenomen naar interessante informatie, documentatie en websites.

Naast de bestaande wetgeving (Codex Welzijn op het Werk) moeten we ons de komende maanden nauwgezet houden aan de 2 belangrijkste basismaatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus: een degelijke basishygiëne (handen wassen, hoest- en nieshygiëne, verantwoord gebruik van sociale voorzieningen, …) en de social distancing. Detailbeschrijvingen vindt u in de hierna volgende checklist. Zowel grote als kleine ondernemingen kunnen er gebruik van maken.

DOWNLOAD CHECKLIST

 

/MEER INFO/
 
/MEER INFO SPECIFIEK ONDERWIJS/

Veilig houtonderwijs in coronatijden!

 

 

publicatiedatum: 03-06-2020