Opleidingen bedienden 

Woodwize biedt een breed scala aan opleidingen voor bedienden PC126 "Stoffering & Houtbewerking". Dit open opleidingsaanbod voor bedienden is geïntegreerd in onze opleidingskalender. Als bediende PC126 kun je deze opleidingen gratis volgen, tenzij anders vermeld.

Je kan ook nog steeds terecht bij Cevora voor hun opleidingsaanbod. Met hen hebben we een samenwerkingsprotocol afgesloten. Bedienden PC126 kunnen zich inschrijven voor opleidingen die Woodwize organiseert voor arbeiders, zoals CNC, CAD CAM en mentoropleidingen. De meeste opleidingen zijn gratis of kennen een financiële tussenkomst toe.

Opleidingspremies

Voor bedienden uit PC126 jonger dan 45 jaar die interne of externe opleidingen volgen, georganiseerd of aangeboden door de werkgever, is een opleidingspremie van 7 euro per opleidingsuur (maximaal 6 uur/dag) voorzien. Voor werknemers van 45 jaar en ouder kan de werkgever een premie aanvragen van 14 euro per uur (maximaal 6 uur/dag).

Let op: Deze premie wordt niet toegekend als er al een andere tussenkomst voorzien is, zoals het Vlaams opleidingsverlof, het gratis opleidingsaanbod van Woodwize, betaling via KMO-portefeuille of andere opleidingen waarvoor de werkgever (on)rechtstreeks een toelage ontvangt.

Werkgevers die hun bedienden opleidingen aanbieden via een online leerplatform ontvangen een premie van 200 euro per licentie op jaarbasis.

Het premiestelsel kent een maximaal bedrag van 2.500 euro per onderneming of 125% van de werkgeversbijdrage van de onderneming voor vorming en opleiding van bedienden.

Wil je een premie aanvragen? Gebruik onze template om zeker te zijn dat je alle verplichte gegevens hebt ingevuld. Klik op de knop 'Aanvraag premies' om deze excel-file te downloaden. Vul in en stuur de ingevulde Excel-file naar bedienden@woodwize.be om je premie aanvraag te voltooien.

Aanvraag premies

Heb je een specifieke vraag over opleidingen voor bedienden PC126? Neem contact met ons op, en we helpen je graag verder. 

Let op: Voor bedienden van bedrijven PC125 blijft alles onveranderd. Zij blijven onder PC200 vallen en kunnen voor al hun opleidingsvragen terecht bij Cevora.

 

publicatiedatum: 08-04-2024