W36 | LEGKLARE AFGEWERKTE HOUTEN VLOERBEDEKKING plaatsen

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je glas opmeten, glasopening voorbereiden en glas plaatsen, onderlaag plaatsen, houten vloerbedekking uitlijnen, uitzetten, plaatsen en afwerken, teneinde legklare afgewerkte houten vloerbedekking zoals: laminaat, samengesteld en meerlagig parket volgens de werkopdracht te plaatsen.


Doelgroep

plaatsers


Competenties

Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt werkdocumenten ((werk)tekeningen, plannen)
   - Neemt de planning door
   - Stelt correct en overzichtelijk werkdocumenten op
   - Bepaalt de legrichting
   - Bepaalt de plaatsingsmethode
   - Bepaalt de uitzettingsvoeg
   - Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
   - Bepaalt een optimale werkvolgorde
   - Controleert de dimensionale karakteristieken van de ondervloer (peil, horizontaliteit, vlakheid)
   - Bepaalt of er een voorbehandeling van de ondervloer nodig is (egaliseren, voorstrijken, …)
   - Controleert het binnenklimaat
Stelt de situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vast en bereidt de plaatsing voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Controleert de levering in functie van de eigen werkzaamheden (compleetheid, juistheid, …)
   - Neemt de planning door
   - Traceert en controleert de nutsvoorzieningen, …
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij/zij bevoegd is
   - Slaat de onderdelen tussentijds op
   - Signaleert aanpassingen aan nutsvoorzieningen en/of omgeving aan leidinggevende/verantwoordelijke
Bereidt de ondergrond voor
   - Verwijdert oude onderdelen indien nodig (vloerbedekking)
   - Verwijdert oneffenheden (spatel, schijfschuurmachine, )
   - Maakt proper , stof- en vetvrij
Plaatst houten vloerbedekking
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Voert kleine aanpassingen uit aan de omgeving (deuren, )
   - Plaats de onderlaag (vochtwerend, akoestische isolatie)
   - Zet of lijnt uit (legpatroon)
   - Maakt de houten vloerbedekking op maat
   - Bevestigt de vloerbedekking op basis van hout op de ondergrond (zwevend)
   - Voorziet uitsparingen voor te integreren onderdelen (stopcontacten, radiatorbuizen, …)
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
Werkt af
   - Verwijdert afstandshouders
   - Plaatst randafwerking (plinten, profielen, eind- en tussendorpels, rozetten, )
   - Kit af (indien nodig)
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Ruimt de werkplek op
Vervult de werkadministratie en rapporteert
   - Registreert (eigen) werkzaamheden


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
   - Past zich flexibel aan
Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Gaat om met klanten en/of derden
   - Gaat respectvol en beleefd om met klanten en/of derden
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Beperkt stofemissie
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving


Kennis

communicatietechnieken
veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
plaatsingsvoorschriften
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
(veiligheids)pictogrammen
(vak)terminologie
functionele rekenvaardigheden
tekening- en planlezen
etikettering en productidentificatie
legpatronen
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
materialen
gereedschappen
houten vloerbedekking
ergonomische hef- en tiltechnieken
elektrisch en pneumatisch handgereedschap
plaatsing- en/of bevestigingsmethodes
controle- en meetmethoden en -middelen


e-learning

veiligheid op het werk


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 40


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.