W16 | BINNENDEUR plaatsen

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je werkzaamheden en de deuropening voorbereiden, binnendeuren bevestigen aan de ruwbouw, deuromlijstingen plaatsen en beslag (af)monteren, teneinde binnendeuren zoals: schilder-, gelakte, fineer-, glazen en stijldeuren veilig en correct te plaatsen.


Doelgroep

plaatsers


Competenties

Stelt de situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vast en bereidt de plaatsing voor
   - Neemt kennis van de eigen werkopdracht
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Controleert de levering in functie van de eigen werkzaamheden (compleetheid, juistheid, …)
   - Neemt de planning door
   - Beoordeelt de situatie van de werf/ruwbouw functie van de eigen werkzaamheden (vloer, dorpel, muren, …)
   - Verzekert zich van de fysische en hygrothermische omgevingscondities en de geschiktheid van het gebouw voor het plaatsen van de onderdelen
   - Traceert en controleert verankeringspunten (muurblokken, …)
   - Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij/zij bevoegd is
   - Slaat de onderdelen tussentijds op
   - Signaleert aanpassingen aan nutsvoorzieningen en/of omgeving aan leidinggevende/verantwoordelijke
   - Bepaalt een optimale werkvolgorde
Plaatst binnenschrijnwerk (binnendeuren)
   - Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
   - Voert kleine aanpassingen uit aan de omgeving ((deur)openingen, …)
   - Past manueel/machinaal onderdelen aan
   - Bereidt de deuropening voor
   - Bevestigt elementen aan de ruwbouw en aan elkaar (draaideur, pivotdeur, schuifdeur, zwaaideur, )
      - Stelt binnenkast samen
      - Spiet kassement/dagstukken op
      - Zet kassement/dagstukken vast (nagelen, schroeven, opschuimen, )
      - Hangt de deurvleugel af
   - Plaatst de omlijsting
      - Zaagt op maat
      - Bevestigt de omlijsting (nagelen, )
   - Maakt sluitstukken tussen elementen en de ruwbouw
   - Controleert de kwaliteit en maatvoering
Werkt af (binnendeuren)
   - Stopt (nage)lgaten op
   - Plaatst hanvat/kruk
   - Integreert andere materialen/onderdelen (glas, deurpomp, )
   - Regelt af (beslag, hangwerk, sluitwerk, schuifmechanismen)
   - Kit af (indien nodig)
   - Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
   - Herstelt onvolkomenheden
   - Ruimt de werkplek op
Vervult de werkadministratie en rapporteert
   - Registreert (eigen) werkzaamheden


Transversale competenties

Communiceert effectief en efficiënt
   - Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
   - Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
Gaat om met klanten en/of derden
   - Gaat respectvol en beleefd om met klanten en/of derden
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
   - Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
   - Werkt ergonomisch
   - Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk
   - Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
   - Beperkt stofemissie
   - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
   - Sorteert afval volgens de richtlijnen
   - Houdt de werkplek schoon
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder
   - Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt
   - Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving


Grondige kennis

plaatsing- en/of bevestigingsmethodes


Kennis

communicatietechnieken
veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
(werk)documenten
tekening- en planlezen
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
materialen
gereedschappen
hang- en sluitwerk
bevestigingsmiddelen
ergonomische hef- en tiltechnieken
elektrisch en pneumatisch handgereedschap
controle- en meetmethoden en -middelen


e-learning

veiligheid op het werk
basis hout


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 60


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.